De Verbinding: dove mensen krijgen weer een plek op de arbeidsmarkt


Timmerbedrijf De Verbinding creëert werkgelegenheid voor dove mensen om ze uit hun isolement te halen. Van de twaalf medewerkers zijn er elf doof. Directeur Toine van Bijsterveldt is gedreven door de ervaring met zijn dove zoon.

quote2Ik leerde de wereld van dove mensen kennen via mijn zoon. Zo ontdekte ik dat doofheid op de eerste plaats een taalprobleem is en vaak leidt tot sociaal isolement. Het zorgt ook voor onderwijsachterstand. Mensen hebben vaak moeite met lezen en schrijven en daardoor problemen op de arbeidsmarkt. En juist om dat te voorkomen ontstond het idee om werk voor doven te creëren.

Klanten vinden

Via werk krijgen dove mensen een volwaardig bestaan: inkomen, zelfvertrouwen, positie, status en kansen op relaties. Vanuit mijn kennis van en ervaring met het gezond maken van bedrijven wist ik dat je daarvoor één ding nodig hebt: klanten. Deze vond ik bij Schipper Kozijnen en Ruiter Dakkapellen.

Gerichte werving via dovenscholen en campagne

Het was geen probleem om medewerkers te vinden. De dovenwereld is een klein wereldje, veel doven wonen in de buurt van de dovenscholen. We hebben een selectiecampagne gevoerd in de noordelijke provincies en kregen meteen veel aanmeldingen.

Minimale selectiecriteria

Mensen die reageerden waren werkloos en de meesten hadden geen startkwalificatie. We hebben geselecteerd op basisvoorwaarden, zoals fysiek het werk aankunnen en leerbaarheid.

Doorzetten en kinderziektes overwinnen

De aanloopfase leverde de nodige moeilijkheden op. Het kostte ongeveer anderhalf jaar om naar tevredenheid te draaien. We moesten onze medewerkers opleiden met behulp van een tolk en dat kostte meer tijd dan gedacht. Ook hadden mensen moeite met zes uur werken per dag, laat staan acht uur. Een andere medewerker miste discipline, zoals op tijd opstaan. Die kwam dan om 11 uur binnen. We probeerden ze dan toch te betrekken, maar een aantal van de eerste lichting is wel afgevallen.

Van tijdelijk naar vaste baan

Nu, acht jaar later, hebben we een goed ingewerkt, gemotiveerd team. In het begin hebben wij onze mensen aangenomen op tijdelijke jaarcontracten. Na verlenging zijn er nu elf in vaste dienst, zoals gebruikelijk is binnen de cao-kleinmetaal. Eén medewerker werkt nog op basis van loonkostenvergoeding via het UWV. In het team werken mensen met divers kwalificatieniveau, ook een mbo’er en een hbo’er.

Inzet van expertise bij begeleiding

In ons bedrijf communiceren wij in de gebarentaal. Een jobcoach van Innovium verzorgt de individuele begeleiding. Hij beheerst gebarentaal en heeft begeleidingsvaardigheden die aansluiten bij de dovenwereld. En voor werkoverleg en probleemoplossing maken we gebruik van een tolk in de Nederlandse gebarentaal. Dit wordt voor een klein deel bekostigd door het UWV via de individuele budgetten van een aantal uren per jaar.

Werkplekaanpassingen

Als je bij ons de werkplaats oploopt, hoor je alleen het geluid van machines. Er zijn geen sprekende mensen of radio. Er zijn grote beeldschermen voor overleg in gebarentaal. Verder geven lichtsignalen aan dat zaag- of freesmachines aanstaan of de heftruck in beweging komt, als veiligheidswaarschuwing.

Gunfactor compenseert de lagere productiviteit

Wij leveren hoogwaardige, concurrerende producten, maar onze productiviteit ligt iets lager dan bij vergelijkbare bedrijven. Overleggen in gebarentaal kost namelijk meer tijd, want je kunt niet tegelijkertijd werken en praten in gebarentaal. Sneller gaat gewoon niet en we zijn dan ook niet een prijsvechter.

We kunnen zonder overheidssubsidies en ondanks de economische crisis overleven. Voornamelijk door onze belangrijke klanten, Schipper Kozijnen en Ruiter Dakkapellen, die een hoeveelheid werk per jaar bij ons afnemen.

We maken gebruik van de gunfactor. Veel klanten en bedrijven hebben sympathie voor ons initiatief en willen ons ondersteunen. De harde crisis in de bouw hebben we overleefd vanwege deze sympathie en goede producten tegen een fatsoenlijke prijs.

Ambitie om aantal werkplekken te verdubbelen

Onze aanpak zorgt voor duurzame werkgelegenheid voor dove mensen. Deze mensen verdienen geld, komen uit hun isolement en worden maatschappelijk actief. Ze gaan vrijwilligerswerk doen, gaan relaties aan en stichten een gezin. Dat motiveert ons om te groeien. We willen minstens 25 dove medewerkers een plek geven.

 Tips voor andere werkgevers

  • Wees je bewust dat er veel bij komt kijken om een bedrijf op te zetten voor medewerkers met een beperking of zulke medewerkers in je bedrijf te integreren. In veel gevallen moet je accepteren dat hun productie lager ligt.
  • Maak gebruik van de gunfactor. De meeste klanten staan positief tegenover dit soort initiatieven. Je moet niet bang zijn daar gebruik van te maken. Dat doen wij ook.
  • Doe het met ervaren, gemotiveerd management. Het is niet iets dat je er even bij doet.

Deel dit bericht