De Verbinding: “Maak gebruik van de gunfactor”Deze week in de spotlight:
Wie: Toine van Bijsterveldt van De Verbinding
Wat: Bedrijf geheel gericht op dove werknemers
Waarom: “Doven uit hun isolement halen”
Hoe: Praktische aanpassingen en geduld


In 2007 startten Toine van Bijsterveldt en vrienden met De Verbinding, een bedrijf dat speciaal gericht is op dove werknemers. Op dit moment werken er tien mensen bij het bedrijf. Van Bijsterveldt leerde de wereld van doven kennen via zijn dove zoon en kwam er achter dat doofheid vaak voor een sociaal isolement zorgt. “Doofheid zorgt voor onderwijsachterstand en daardoor voor problemen op de arbeidsmarkt.”

Van Bijsterveldt was al langer actief in de belangenbehartiging voor doven en constateerde dat doofheid op de eerste plaats een taalprobleem is. Doven communiceren in gebarentaal en dat spreken de meeste mensen nu eenmaal niet. Maar dat is nog niet het enige, aldus Van Bijsterveldt. “Omdat ze vaak ook moeite hebben met schrijven en lezen, is er weinig tot geen plek voor ze op de arbeidsmarkt. Een speciaal bedrijf was dus het ei van Columbus.”

Het was geen probleem om medewerkers te vinden voor De Verbinding, dat dakkapellen, kozijnen en schuifpuien maakt. De aanloopfase leverde echter wel de nodige moeilijkheden op. Het bedrijf had ongeveer anderhalf jaar nodig om naar tevredenheid te draaien. “We moesten onze medewerkers opleiden met behulp van een tolk en dat kostte meer tijd dan gedacht. Van de eerste lichting medewerkers vielen er ook een paar af, maar nu hebben we een goed ingewerkt, gemotiveerd team.”

Gunfactor
Op wat praktische aanpassingen na – lichtsignalen als veiligheidswaarschuwing en grote beeldschermen voor overleg in gebarentaal – is de werkplaats normaal ingericht. “Wij leveren hoogwaardige, concurrerende producten, maar onze productiviteit ligt op slechts 80 procent van vergelijkbare bedrijven. Overleggen in gebarentaal kost namelijk meer tijd, want je kunt niet tegelijkertijd werken en praten in gebarentaal. Sneller gaat gewoon niet en we zijn dan ook niet bepaald een prijsvechter.”

De Verbinding kan zonder overheidssubsidies en ondanks de economische crisis overleven, dat komt voornamelijk door de contracten met de bedrijven Schipper Kozijnen en Ruiter Dakkapellen, die 10.000 uur per jaar afnemen bij De Verbinding. “De prijs die ze daarvoor betalen, ligt wat hoger dan de huidige marktprijs. Dat ze het toch doen, heeft te maken met de gunfactor. Ik merk dat veel klanten en bedrijven sympathie hebben voor ons initiatief en ons graag willen ondersteunen. Daar spelen we op in. Wij merken helaas ook dat de crisis ongenadig hard heeft toegeslagen in de bouw, maar we hebben wel bewezen dat dit concept werkt. Niet alleen draaien we nog redelijk goed, maar dankzij hun baan zijn onze medewerkers nu ook iemand in de wereld. Dat heeft ze geholpen uit hun isolement te komen, vrijwilligerswerk te gaan doen en bijvoorbeeld ook een vriendin te vinden. En daarmee hebben we veel van onze doelen bereikt.”


Gouden tip
Van Toine van Bijsterveldt – De Verbinding
Speel in op de gunfactor
“Er komt veel bij kijken om een bedrijf op te zetten voor medewerkers met een beperking of zulke medewerkers in je bedrijf te integreren. In veel gevallen moet je accepteren dat hun productie lager ligt dan die van andere werknemers, maar dat kan worden gecompenseerd door de gunfactor. De meeste klanten staan positief tegenover dit soort initiatieven en je moet dan ook niet bang te zijn daar gebruik van te maken. Dat doen wij ook.”

Bekijk de partnerpagina van De Verbinding