De Beste EHBOdoos: “Werk voor SW-bedrijven, MVO en social return voor klanten”


Deze week in de spotlight:
Wie: Bob Kolsteeg van deBesteEHBOdoos
Wat: Uitvoering van de werkzaamheden door SW-bedrijven
Waarom: “DeBesteEHBOdoos is er voor opgericht”
Hoe: Werkzaamheden afstemmen op talenten


DeBesteEHBOdoos werd in 2005 opgericht als initiatief van een aantal sociale werkplaatsen (SW-bedrijven). In 2011 werd het bedrijf verzelfstandigd onder leiding van directeur Bob Kolsteeg: “Per jaar controleren wij tienduizenden EHBO-dozen op locatie en dat doen we in samenwerking met 21 SW-bedrijven.

De Arbowet verplicht alle bedrijven in Nederland een volledig gevulde EHBO-doos te bezitten en deze regelmatig te controleren. Het concept van deBesteEHBOdoos sluit hier op aan. “Wij nemen bedrijven deze taken uit handen door de EHBO-dozen te vullen en te controleren. Alle werkzaamheden worden verricht door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, van het inpakken, tot de logistiek, de levering en de controles.”

De SW-bedrijven die deBesteEHBOdoos oprichtten, wilden de commerciële mogelijkheden van hun concept beter benutten. Daar kwam Bob Kolsteeg in beeld. “Sinds 2011 zijn we druk bezig geweest om het concept neer te zetten. Dat is goed gelukt en door de samenwerking met 21 SW-bedrijven hebben we inmiddels een landelijke spreiding. Natuurlijk heeft elk SW-bedrijf een eigen cultuur, maar de samenwerking verloopt goed, daar ben ik echt positief over.”

Social return
Bob Kolsteeg is ervan overtuigd dat het concept groeimogelijkheden heeft. “Het is gewoon een feit dat de verbanddozen niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de meeste bedrijven staat. Het controleren moet wel, maar het gebeurt vaak niet. Wij nemen bedrijven dat werk uit handen en bieden ze bovendien de kans om concreet invulling te geven aan hun beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en/of social return.”

Kolsteeg heeft meer argumenten om potentiële klanten over te halen om samen te gaan werken met deBesteEHBOdoos. “Door de letselgerichte modules heeft de bhv-er in geval van een calamiteit sneller de juiste materialen voorhanden. De moduledoosjes worden gemaakt van FSC-karton en de kleine EHBO-doos van gerecycled plastic. Bovendien wordt na de controle van de verbanddoos het ‘oude’ verbandmateriaal aan goede doelen geschonken.”

De klantenkring van deBesteEHBOdoos is al divers en bestaat bijvoorbeeld uit bedrijven als Randstad, Connexxion, Akzo Nobel en DSM, maar ook gemeenten, universiteiten, rechtbanken en waterschappen. “We willen doorgroeien, daarom maken we op dit moment een communicatieplan en hopen natuurlijk ook dat accountmanagers van SW-bedrijven ons concept onder de aandacht brengen. Dit allemaal met als doel onze naamsbekendheid te vergroten en nog meer mensen aan het werk te kunnen zetten!”


Gouden tip
Bob Kolsteeg – deBesteEHBOdoos
Kijk wat mensen kunnen
“Bij de SW-bedrijven werken de mensen onder begeleiding van jobcoaches. Ze zijn enorm gemotiveerd, dat maakt dit ook zo’n prettige manier van werken. Omdat de jobcoaches goed kijken wat mensen precies kunnen, wordt er ingezet op hun kracht en daardoor kunnen we heel goede resultaten boeken.”

Lees de partnerpagina van deBesteEHBOdoos