deBesteEHBOdoos


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

deBesteEHBOdoos levert en onderhoudt landelijk bedrijfsverbanddozen (bhv dozen) bij bedrijven en instellingen en maken daarvoor zoveel mogelijk gebruik van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (sociale werkvoorziening). Het inpakken van de verbanddozen, de levering, logistiek en de controles worden door hen uitgevoerd. Materialen die na een controle retour komen worden geschonken aan goede doelen in Oost-Europa, Afrika en Azië. Tevens doen wij zoveel mogelijk elektronisch en gebruiken zo weinig mogelijk papier. Op deze manier gaat de veiligheid van uw medewerkers hand in hand met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Social Return.Er werken momenteel 2,5 FTE bij deBesteEHBOdoos. Daarnaast zijn mensen bij SW-bedrijf Fivelingo in Delfzijl actief voor deBeste en is 1 persoon deels gedetacheerd.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werken perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Ik vind dat deze mensen een onderdeel van de samenleving zijn en daaraan deel moeten kunnen nemen, al dan niet vanuit een beschermde werkplek. De motivatie en betrokkenheid van deze mensen is vaak erg groot. Door zoveel mogelijk met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werken is een concurrentievoordeel tov de concurrentie te behalen. Daarnaast heb ik gewoon ‘iets’ met het SW-bedrijf.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/ wat heeft u bereikt?

Momenteel zijn 15 SW-bedrijven aangesloten bij deBesteEHBOdoos. Ik wil een beheerste organisatie neerzetten waar uiteindelijk landelijk meer dan 20-30 mensen vast gedetacheerd zijn. Als de organisatie ‘staat’ en de back office goed draait zijn er mogelijkheden om nieuwe werksoorten toe te voegen.

Wat zijn uw leerervaringen / vragen?

Om met SW-bedrijven zaken te doen moet je veel geduld hebben. De onderlinge verschillen zijn erg groot. Er zijn bedrijven die kijken naar kansen maar er zijn er meer die kijken en zoeken naar problemen. Door de inspanning van Locus zijn er in korte tijd een aantal SW-bedrijven aangesloten.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Het afgelopen jaar is er door de bezuinigingen en onzekere politieke situatie veel aandacht gegeven aan (groeps)detachering en minder naar de kleinere plaatsingen en projecten met een langere aanlooptijd. Als er meer rust en duidelijkheid komt zal dit iedereen ten goede komen.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Ik zoek een platform om in contact te komen met bedrijven die positief staan tov MVO en Social return. Dat er meer bekendheid wordt gegeven aan de mogelijkheden die er zijn op dit gebied.