Dekker Holding Krabbendam B.V.


DNZ dekker krabbendamBedrijfsactiviteit: aannemingsbedrijf, aannemer in de bouw
Aantal medewerkers: 150 FTE
Aantal arbeidsgehandicapten: 4 van de 150 zijn Wajong/schoolverlaters. Daarnaast 20-25 werkervaringsplekken (BBL traject – schoolverlaters) en ook een aantal ouderen
Overwegende contractvorm: stage/werkervaringsplek (20-25) en reguliere arbeidsovereenkomst (4)


Wat is de motivatie van bedrijf Dekker Holding Krabbendam B.V. om aan de slag te gaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Het is begonnen toen we te maken kregen met de Social Return verplichting nadat wij een aanbesteding hadden gewonnen. In de directe woon/werkomgeving van ons bedrijf bleken genoeg mensen te zijn die aan de slag wilden, en vielen binnen een van de doelgroepen zoals door de Social Return eis benoemd. Hierdoor zijn we als bedrijf wakker geschud en is het denken op gang gekomen. Waarom kijken we niet vaker naar het arbeidspotentieel in de directe omgeving van het bedrijf?

Wat wil je de komende periode (bv jaar) bereiken in samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Hier hebben we geen harde cijfers voor geformuleerd. Onze bedrijfsdoelen hebben prioriteit. En er moet uiteraard ook werk zijn. Vooralsnog voldoen we ruimschoots aan de eisen die bij Social Return worden gesteld. Actief op zoek naar uitsluitend mensen met een beperking zijn we dus niet. Maar wanneer er weer meer werk is en er mensen nodig zijn staat onze deur voor mensen met een beperking wagenwijd open.
• Welke knelpunten ervaar je bij het realiseren van deze doelstelling?
Aanvankelijk dachten opdrachtgevers en gemeenten vaak nog vanuit het idee ‘dit is onze opdracht, dus de mensen die je inzet voor de Social Return inspanning moeten ook uit onze kaartenbak komen, en alleen inspanningen op ons project leveren zolang dit project duurt’. Hier waren wij het niet mee eens. Je moet mensen opleiden en proberen langdurig aan het werk te krijgen.

Heb je al tips? Geef dan twee tips aan andere bedrijven die bezig zijn met inclusief ondernemen

Wees je bewust als bedrijf van je directe omgeving en de rol die je daarin hebt als werkgever. Kijk eens naar het directe arbeidspotentieel van mensen met een beperking die vlakbij het bedrijf wonen en werken. En besef je ook wat een sympathie het oplevert voor je bedrijf wanneer je met deze mensen aan de slag gaat.

Met welke uitvoeringspartij werk je goed samen voor het vinden, plaatsen en of begeleiden van kandidaten en waarom?

We hebben goede ervaringen met de Gemeente Amsterdam, stadsdelen Zuid en Oost. Zij lopen echt voorop wanneer het gaat om het meedenken met de ondernemer bij de toepassing van de Social Return eis in aanbestedingen. Aan de gemeente Amsterdam rapporteren we per kwartaal een soort rekening courant, met aan de linkerkant de inspanningsverplichtingen die voortvloeien uit de gewonnen opdrachten en aan de rechterkant de uren dat we bij ons bedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk hebben. Hier mogen we ook mensen meetellen die een werkervaringsplek bij ons hebben. Daarnaast vinden de stadsdelen het goed als deze mensen uit een andere kaartenbank komen, en de inspanningen hoeven niet binnen een bepaalde tijd op het project te zijn geleverd. Dit geeft ons de mogelijkheid veel flexibeler onze mensen in te zetten, en ze ook langdurig aan het werk te houden.

Wat verwacht je van het partnerschap van De Normaalste Zaak?

Wat levert het je op?
Wij kunnen zo laten zien waarom en hoe wij werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het positieve geluid delen. Daarnaast hoop ik ook dat we samen met de andere partners dit geluid ook kunnen laten klinken bij de beleidsmakers in Den Haag.
Wat heb je zelf in te brengen?
Ervaring. En een positief verhaal. Daarnaast kan ik vertellen hoe onze ‘rekeningcourant’ aanpak werkt en hoe de samenwerking is met de gemeente.

Op welke prestatie op het gebied van inclusief ondernemen binnen het bedrijf bent u het meest trots?

We hebben een jongen van de praktijkschool (speciaal onderwijs) bij ons werken. Het is een jongen die altijd een sticker heeft gehad ‘ik kan niet leren’. Dit heeft natuurlijk zijn weerslag op iemand. Daarnaast was zijn leefwereld ook erg klein. Nu hij bij ons werkt en gewoon volwaardig meedraait naast alle andere medewerkers zie je hem echt groeien. Zijn ouders zeiden tegen ons ‘wij hebben een ander kind nu’. Het is mooi om als bedrijf een positieve wending te kunnen geven aan iemand zijn leven.

Deel dit bericht