Dialoogsessie grote werkgevers en gemeenten over samenwerking


Op 4 juli gingen grote werkgevers en gemeenten met elkaar in gesprek over (de toekomst van) hun samenwerking. Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van het UWV, SZW, het landelijk schakelpunt i.o. en Aart van der Gaag (commissaris 100.000 banen).

Tijdens de sessie werd het samenwerkingsvoorstel besproken dat grote werkgevers samen met De Normaalste Zaak hebben geschreven vanwege hun behoefte aan meer uniformiteit in werkwijzen.

Aanleiding voor de sessie was de groeiende diversiteit aan regels en regelingen tussen gemeenten en/of arbeidsmarktregio’s. Deze verschillende werkwijzen belemmeren voor bovenregionale werkgevers het aantal plaatsingen van kandidaten omdat zij o.a. veel tijd kwijt zijn aan het begrijpen van de regelingen en het afhandelen van de complexe administratie.

De Normaalste Zaak en een collectief aan grote werkgevers pleiten daarom voor een landelijke uniforme aanpak met alle betrokken partijen. Zij schreven – met behulp van een raamwerk aan werkafspraken dat Albert Heijn momenteel al met ruim 10 regio’s heeft – een voorstel met daarin gewenste uitgangspunten en procesafspraken voor een goede samenwerking.

Tijdens de bijeenkomst interviewden 18 werkgevers en afgevaardigden van 10 verschillende arbeidsmarktregio’s elkaar in duo’s over ieders ervaringen. Hieruit bleek onder andere dat zowel werkgevers als gemeenten een goede relatie als de basis zien van een succesvolle samenwerking; hiervoor is wederzijds vertrouwen, begrip en aandacht van de ander belangrijk. Tegelijkertijd beseften deelnemers dat nog vaak (ongegronde) aannamens over de ander worden gedaan en dat dit de samenwerking niet ten goede komt.

Vervolgens kregen gemeenten de kans om hun visie en ideeën bij de uitgangspunten van het samenwerkingsvoorstel te delen. Zij waren het met een groot aantal van de uitgangspunten eens, zoals het aanstellen van één aanspreekpunt per arbeidsmarktregio, het hanteren van een gezamenlijke werkwijze voor de loonwaardebepaling van kandidaten en het maken van wederzijdse prestatieafspraken ten opzichte van de snelheid en kwaliteit van het samenwerkingsproces. Over sommige uitgangspunten is een verdiepend gesprek nodig, zoals het uniformeren van proefplaatsingen en (interne) jobcoachingsmogelijkheden.

We blikken terug op een zeer geslaagde en inspirerende middag, waarin de eerste stappen zijn gezet voor een samenwerkingsovereenkomst waarin alle partijen zich kunnen vinden. Naar aanleiding van de aangedragen punten wordt het samenwerkingsvoorstel aangepast, dat in een vervolgsessie eind augustus, zal worden besproken. Arbeidsmarktregio’s zijn van harte uitgenodigd om bij deze sessie aan te sluiten: houd de agenda op de website van De Normaalste Zaak in de gaten voor meer info!

Deel dit bericht