DNZ en AWVN maken helder overzicht van activiteiten Breed offensief


De Normaalste Zaak en AWVN hebben van alle activiteiten in het Breed offensief van SZW om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen een overzichtelijk document gemaakt. Zo ziet u in een oogopslag, wat er gebeurt en wie daarbij betrokken is.

Staatssecretaris Tamara van Ark wil dat meer werkgevers meer mensen met een beperking in dienst nemen en dat het voor meer mensen met een beperking aantrekkelijk wordt om te gaan werken. Daartoe is zij een zogenoemd ‘Breed offensief’ gestart. Dat dient verschillende doelen:

Dit Breed offensief bestaat uit zo’n 40 verschillende activiteiten, waarbij een grote diversiteit aan stakeholders betrokken is – van werkgevers(organisaties) tot werkzoekenden uit de doelgroep en van UWV tot onderwijs en andere belangengroepen.

Samen met werkgeversvereniging AWVN hebben we een overzichtelijk document gemaakt. Het bevat alle activiteiten, gerangschikt naar de vier hierboven genoemde pijlers. Ook staat bij elke activiteit om wat voor type activiteit het gaat en welke partijen erbij betrokken zijn.

Hier kunt u het ‘Overzicht Breed offensief van AWVN en De Normaalste Zaak’ downloaden.

Wijzelf en ook AWVN zijn nauw betrokken bij een aantal van de activiteiten in dit Breed offensief en leveren onze bijdrage vanuit het perspectief van de ‘inclusieve’ werkgever.

Deel dit bericht