DNZ gaat door met intervisie


Toen in maart duidelijk werd dat we als gevolg van corona niet meer als netwerk bij elkaar konden komen, zijn we gestart met online uitwisselingssessies. Regelmatig staat er een bepaald thema centraal, maar we hebben ook sessies georganiseerd die draaiden om individuele ervaringen en worstelingen, om zo elkaars knelpunten te helpen oplossen. Ook hier bleek veel animo voor te zijn en we zetten deze Inclusie-intervisie daarom graag voort.

De opzet

Tijdens de Inclusie-intervisie krijg je de gelegenheid om issues in jouw rol en werk voor te leggen aan collega-professionals. Door ervaringen te delen en elkaar vragen te stellen, komen we mogelijk allemaal weer een stap verder. En om elke vraag of casus de aandacht te geven die het verdient, verdelen we de deelnemers voortaan over kleinere groepjes om zo in vertrouwelijkheid een open gesprek te kunnen voeren. Het maakt niet uit hoe ‘groot’ of ‘klein’ je casus is; elk issue is relevant.

Korte terugblik intervisie 26 oktober

In de vragen die werkgevers naar de sessie op 26 oktober meenamen, zat ook een grote variëteit. Een aantal issues waren corona-gerelateerd, bijvoorbeeld: hoe ga ik verder met baancreatie, als ik niet op de werkplek zelf kan kijken? En: hoe zorg ik ervoor dat medewerkers die thuis moeten werken zich verbonden blijven voelen met de organisatie? Andere issues waren weer van totaal andere aard, denk aan: hoe voorkom ik dat politieke voorkeuren van medewerkers een tweedeling veroorzaakt? Of: hoe kan ik inclusief werkgeverschap onder de aandacht houden nu het tekort aan medewerkers voor mijn organisatie niet meer direct een stimulans is? De deelnemers daagden elkaar uit in het (nog) scherper krijgen van het probleem of de vraag. Er werden oplossingen en vervolgstappen aangedragen, tips gegeven en informatie uitgewisseld. We geven graag opvolging aan de besproken casussen om te horen hoe deze zich hebben ontwikkeld, wat ervan te leren is voor andere werkgevers en welke hulpvraag er wellicht nog is.

Datums 2021

Wil jij een volgende keer ook deelnemen aan een Inclusie-intervisie? De volgende datums voor 2021 kun je vast in je agenda zetten:

  • Maandag 25 januari van 15.00 – 16.30 uur | aanmelden
  • Maandag 22 maart van 15.00 – 16.30 uur | aanmelden
  • Maandag 7 juni van 15.00 – 16.30 uur | aanmelden

Aanmelden is al mogelijk, maar zoals altijd volgen er ook nog uitnodigingen per mail.

Deel dit bericht