DNZ on Tour and on a roll!


De Normaalste Zaak is on Tour in Nederland. Deze herfst brengen we op vijf plekken in het land inclusieve werkgevers en arbeidsmarktregio’s bij elkaar. Om inspiratie op te doen en vooral om samen duurzame banen te creëren. Daarnaast blijven we intensief mee werken aan het Breed offensief. Want: inclusief werkgeven moet veel eenvoudiger worden.

Het Breed offensief dat staatssecretaris Van Ark aankondigde om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, krijgt steeds meer vorm. Zo organiseert De Normaalste Zaak samen met Divosa, VNG en 10 gemeenten pilots rondom een eenvoudiger loonkostensubsidieproces. De pilots verlopen positief en ik hoop dat er ook rond andere onderwerpen vorderingen worden geboekt, zodat het leven van inclusieve werkgevers écht eenvoudiger wordt: van de loonkosten tot regels voor jobcoaching en van het vinden van kandidaten tot de no-riskpolis.

De precieze uitkomsten van het Breed offensief zijn belangrijk, maar… we wachten ze niet af. DNZ is on tour om nú al op een praktische manier oplossingen te vinden. De ervaring leert dat we ook in matig functionerende systemen inventieve oplossingen kunnen vinden en gewoon resultaten kunnen boeken. Tijdens onze bijeenkomsten doen we dit door middel van workshops en speedmeets tussen werkgevers en WSP’s, UVW, gemeenten en andere publieke partijen. Op basis van de eerste bijeenkomst in Kampen en de aanmeldingen voor de komende rondes, mag ik wel zeggen dat de tour aanslaat.

De tour wordt niet alleen bezocht door werkgevers uit de private sector; gelukkig merk ik dat ook steeds meer overheidswerkgevers ons weten te vinden. Dat bleek ook bij een bijeenkomst met de sectorvertegenwoordigers van VSO. Daar lieten we samen met werkgeversvereniging AWVN en ‘Op naar de 100.000 banen’ zien welk instrumentarium we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

Een andere positieve ontwikkeling is ‘de uitbreiding van de doelgroep’, waar wij al langer voor pleiten. Op dit moment bespreekt de Eerste Kamer een voorstel om de doelgroep Quotumwet en de doelgroep banenafspraak gelijk te trekken. In de praktijk betekent dit dat ook mensen die wel zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, maar een voorziening nodig hebben (begeleiding of een aangepaste werkplek), mee gaan tellen voor de banenafspraak. Vooral voor kennisintensieve organisaties biedt dit nieuwe kansen.

Werkgevers zien die kansen al. Bij DNZ on Tour in Kampen stond een groot kruis op de vloer, bedoeld voor het onderdeel cross the line. Zo leerden de deelnemers elkaars doelen en drijfveren kennen. Van alle deelnemers gaven er twee aan dat hun inclusieve drijfveer voornamelijk ‘nieuwe medewerkers vinden’ is. Ze hebben mensen nodig en zien ‘in de doelgroep’ geschikte potentiële werknemers. Wat mij betreft het begin van een nieuwe beweging. We hebben het eindelijk niet meer over zielige doelgroepers die ook een kans verdienen, maar over talentvolle mensen die we keihard nodig hebben op de arbeidsmarkt. Weer een stap op de lange weg naar een echte inclusieve maatschappij!

Wil je ons vergezellen op deze rocky road? Meld je nu aan voor DNZ On Tour in Utrecht, Arnhem, Amsterdam en/of Tilburg!

Bert van Boggelen

Bert is kwartiermaker van De Normaalste Zaak en doet op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen.E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl