DNZ ondertekent City Deal Impact Ondernemen


Vandaag hebben 80 partijen de City Deal Impact Ondernemen (CDIO) getekend, waaronder verschillende ministeries, gemeenten en zogeheten ‘impact ondernemers’. Deze ondernemers zetten zich sterk in voor het maken van sociale impact.

Ook De Normaalste Zaak steunt de City Deal, omdat impact ondernemen heel vaak over inclusief werkgeven gaat. We dragen graag bij door via de City Deal meer ondernemers de stap naar inclusief en naar méér inclusief te helpen zetten.

Ondernemers lopen in de praktijk regelmatig tegen verschillende drempels aan. Zo ervaren ze de wet- en regelgeving van de overheid vaak als ingewikkeld. De CDIO wil deze obstakels verminderen en zo impact ondernemen bevorderen.

De City Deal is een initiatief van Agenda Stad, een samenwerking van onder andere het rijk, de G4 en de G40. Het idee van een City Deal is dat het publieke en private partijen bij elkaar brengt om te werken aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Lees hier alles over de City Deal Impact Ondernemen