Onbeperkt aan de slag


‘Onbeperkt aan de Slag’ maakt direct contact tussen werkgevers en werkzoekenden met een beperking mogelijk. Werkgevers plaatsen op het digitale platform van ‘Onbeperkt aan de Slag’ vacatures, werkzoekenden met een beperking maken een profiel aan.

Meet & Greets

Elkaar vinden gebeurt via het digitale platform. Elkaar ontmoeten zorgt uiteindelijk voor een echte kennismaking. Vertegenwoordigers van bedrijven die personeel zoeken gaan tijdens een Meet & Greet in gesprek met werkzoekenden met een beperking. Werkzoekenden maken zo laagdrempelig kennis met werkgevers. De onderlinge contacten leiden tot vervolggesprekken en uiteindelijk tot aanstellingen.
Hier vindt u de actuele agenda van Meet & Greets die Onbeperkt aan de Slag organiseert.

Streven naar landelijk bereik

Het platform startte in 2014 in Utrecht als initiatief van een aantal grote bedrijven, De Normaalste Zaak,  en de gemeente Utrecht. Inmiddels zijn naast Utrecht ook Amsterdam, regio Haaglanden en Assen ‘onbeperkt aan de slag’ gegaan. Het platform heeft een landelijk bereik voor werkzoekenden en een groot deel van de aangesloten bedrijven heeft een landelijke dekking.

Duurzame voortzetting

In maart 2015 is de succesvolle pilot omgevormd tot een stichting zodat de partners hun activiteiten duurzaam voort kunnen zetten. ‘Onbeperkt aan de Slag’ zorgt inmiddels niet alleen voor ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden met een beperking. Het initiatief brengt ook werkgevers onderling met elkaar in contact waardoor samenwerking en uitwisseling van praktijkervaringen wordt gestimuleerd.

Wie doen er mee?

Bij het platform zijn ruim 60 werkgevers rechtstreeks aangesloten. Zij betalen een vast bedrag per jaar om hun vacatures te kunnen plaatsen en gebruik te maken van de andere diensten. De deelnemende werkgevers zijn vertegenwoordigd via een gebruikersraad. De gebruikersraad is onderdeel van De Normaalste Zaak. De activiteiten van ‘Onbeperkt aan de Slag’ worden uitgevoerd door een sociale onderneming; Wij zijn de oplossing BV.

Ook de gemeentes en/of arbeidsmarktregio’s doen en betalen mee.

Ook meedoen?

Interesse om ook mee te doen? Bezoek de website van ‘Onbeperkt aan de Slag’ en meld u aan.