Doe eens gek, onconventioneel en onorthodox


Vorige week was De Normaalste Zaak aanwezig bij een gesprek in de Tweede Kamer over onbenut arbeidspotentieel. Aanleiding is het feit dat er mateloos veel vacatures zijn, ook voor minder geschoolde beroepen, en dat er evenzoveel mensen langs de kant staan.

Het blijkt en blijft lastig voor UWV en gemeenten om voldoende mensen te vinden en aan de werkgever voor te stellen. Vaak zijn er maar weinig mensen beschikbaar. Grote groepen gelden als niet werkfit, zitten vast in een traject en veel jongeren onder de 27 jaar (de zogeheten Nuggers) komen niet voor in de bestanden. Lang verhaal kort: geen aanbod voor de werkgever, veel vacatures en veel mensen langs de kant.

Het kan ook anders

Wat als we de gebaande paden nu eens zouden verlaten? Als werkgevers (e.a.) die een andere weg nemen om aan kandidaten te komen, daartoe ook worden aangemoedigd door gemeenten en UWV’s? In het position paper voor de bijeenkomst met de Kamerleden schreven we onder andere dat het tijd is om nieuwe en directere methodes te gebruiken om aan ‘de doelgroep’ de vraag te stellen: zou je willen werken?

Dit kan bijvoorbeeld via wijkteams, GGZ-instellingen, scholen, voedselbanken, Leger des Heils of penitentiaire inrichtingen. Deze partijen hebben direct contact met de mensen voor wie werk zou kunnen bijdragen aan hun levensgeluk. Door deze partijen met elkaar te verbinden, kunnen wij samen het ‘onvindbaarheidsissue’ oplossen.

Voorbeelden uit de praktijk

We schreven dit natuurlijk niet zomaar. In het netwerk van De Normaalste Zaak ken ik verschillende voorbeelden van werkgevers die ongebruikelijke wervingskanalen inzetten. Een werkgever benutte buurtwerk, jongerencoaches (en mond-tot-mondreclame) en vond in anderhalve maand al acht kandidaten uit de doelgroep Participatiewet. Daarbij ook veel jongeren zonder startkwalificatie en vaak geen helder idee over hun toekomst. De projectleider zei: “Op het oog lijken ze onverschillig en ongeïnteresseerd, maar wanneer je je verdiept in hun verhaal en ze met respect behandelt, blijken er ineens zeer gemotiveerde potentials naar boven te komen.”

Sallandse Wegenbouw, ook een werkgever uit ons netwerk, startte samen met ROC Twente een project om jongeren een werkervaringsplaats te bieden. Als het werk in de wegenbouw lijkt te bevallen, ligt er een BBL-opleiding en een baan in het verschiet. Ook hier wordt een breed netwerk gemobiliseerd om jongeren uit het speciaal onderwijs, bankzitters, statushouders en anderen te bereiken. Sallandse Wegenbouw wil met iedereen samenwerken, maar op niemand wachten.

Een andere onorthodoxe manier van werken is Open hiring. Deze manier om personeel te werven wordt op dit moment met een pilot gepromoot door de Start Foundation. Mensen die willen werken, kunnen hun naam op een lijst zetten en gaan aan de slag als er werk is. No questions asked! Uit de eerste experimenten blijkt dat veel mensen die zich aanmelden prima aan de slag kunnen, maar door eerdere teleurstellingen de moed hadden opgegeven om ooit nog een baan te vinden.

Onorthodox experimenteren

Tijdens het rondetafelgesprek werden de Kamerleden overspoeld met ideeën en praktijkvoorbeelden. Natuurlijk werd er ook opgeroepen geen nieuwe regels te maken en te snoeien in het bestaande woud aan wetgeving. Zeker zinvol. Maar wat zou het mooi zijn als gemeenten / UWV / WSP’s nieuwe manieren van werken aanmoedigen en ondersteunen. Door te vragen: kan ik helpen om jouw initiatief tot een succes te maken? Door eens onorthodox te experimenteren en te kijken wat het oplevert. Dan zal blijken dat succes vele vaders kan hebben.

Bert van Boggelen

Bert is kwartiermaker van De Normaalste Zaak en doet op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen.
E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl