Doe-netwerk gelijke kansen van start


Iedereen gelijke kansen op werk en op de werkvloer; diversiteit en inclusie in je organisatie. Een goede manier om je organisatie verder te brengen, maar hoe bereik je dat? Dit vraagstuk vormt het fundament onder het ‘Doe-netwerk gelijke kansen’, waarvan De Normaalste Zaak en Diversiteit in bedrijf in september de eerste sessie organiseerden.

Deze bijna 20 werkgevers vormen niet voor niets een ‘doe’-netwerk. Na de korte kennismakingsronde ging het direct over het doel, dat elk van de deelnemers wil bereiken. Het vaakst stonden een divers personeelsbestand, gelijke kansen bij recruitment, en een inclusieve cultuur als stip op de horizon. Maar ook draagvlak in de organisatie is een thema.

Er staan al eerste acties gepland, van het tekenen van het Charter Diversiteit tot het herschrijven van vacatureteksten om ook andere dan de gebruikelijke werkzoekenden aan te spreken. De groep komt dit jaar nog in ieder geval driemaal bijeen. Om de voortgang en de hobbels op weg naar ieders einddoel te bespreken, van en met elkaar te leren en samen die hobbels te slechten.

Werkgevers die het onderwerp gelijke kansen, diversiteit en inclusie belangrijk vinden en hier ook stappen willen zetten, kunnen zich kenbaar maken via info@denormaalstezaak.nl.
Nog enkele geïnteresseerden kunnen zich bij dit eerste doe-netwerk aansluiten. Is de belangstelling groter, dan vormen we een tweede groep.