Driekant: Productie- en trainingsbedrijf tegelijk


Ambachtelijke bakkerij /lunchcafé Driekant biedt plek voor vijftig medewerkers. De helft daarvan heeft een leerwerkplek voor mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt. Oud-directeur en adviseur Henk Smit vertelt over zijn visie.

quote2“Ik wil de arbeidsmarkt dichter bij de mensen brengen, zodat iedereen een kans krijgt om mee te doen in het werk. Dit doe ik uit overtuiging. Toen ik veertig jaar geleden als ondernemer met een biologische bakkerij begon, had ik deze ideële doelstelling al. Als onderneming willen wij meerwaarde maken met elkaar. Dat is onze bedrijfsdoelstelling. En ik ben ervan overtuigd dat steeds meer ondernemingen dit zullen gaan doen, ook de overheid.”

Training inkopen

We zijn een productie- en een trainingsbedrijf, ook wel een werkervaringsbedrijf genoemd. Gemeenten en sociale instellingen kopen bij ons trainingen in. Financiering gebeurt soms ook vanuit het persoonsgebonden budget.

Door de nieuwe regelgeving krijgen we nu geen mensen meer via de sociale diensten volgens de oude afspraken. Ik ben hierover nog in gesprek, maar het is moeilijk om als commercieel bedrijf een sociale doelstelling na te streven.

Iedereen weet ons te vinden

Bij ons komen mensen van de sociale werkplaats, uit de hulpverlening en de psychiatrie en schoolverlaters uit speciaal onderwijs. Verder ook mensen met autisme en langdurig werklozen. Sommigen vinden de weg naar ons bedrijf via open dagen en introductiedagen. Zo komen ook hoogopgeleiden met een beperking bij ons terecht. Die staan dan meestal in de winkel. In principe hebben we mensen met allerlei beperkingen. Het enige wat problemen oplevert, is het zitten in een rolstoel.

Leren en gewoon werken tegelijk

Ons bedrijf kent een productieproces met veel handwerk in plaats van machines. Iedereen voert alle voorkomende werkzaamheden uit, niet alleen in het productieproces, maar ook wassen, strijken en schoonmaak.

We doen vooraf geen specifieke aanpassingen, maar gaan ervan uit dat aanpassingen zichzelf wel regelen. Het doel is om mensen werkervaring op te laten doen en ze te laten doorstromen naar gewoon werk of een andere opleiding. Daarom voeren we veel werkzaamheden binnenshuis uit in plaats van werknemers uit te besteden.

Verder werken we met kunstzinnige vorming en kennis van je eigen lichaam (denk aan bedrijfsyoga) aan het zelfvertrouwen van de mensen. Zo kom je in balans met jezelf en leer je ook voor jezelf opkomen.

Met certificaat op stap naar volgende stap

Na afloop van het leerwerktraject geven we de werknemers een certificaat waarop hun kwaliteiten vermeld staan. De opleiding is nog niet erkend, maar daar werken we aan. Zodat we kwaliteiten en de ervaring meer kracht kunnen geven.

We weten niet hoeveel mensen doorstromen naar een andere werksituatie. Soms blijven mensen met een zwaardere beperking langer dan een half jaar.Zolang je blijft leren, mag je blijven.

Samen een goed product maken

Wij doen niet aan liefdadigheid, maar leveren goede kwaliteit en goede service. Aangepast aan de mogelijkheden van iemand. Op de werkvloer maken wij geen verschil tussen medewerkers. De sfeer is uitstekend. Er wordt goed samengewerkt. Ook het contact met klanten verloopt goed. De mix tussen mensen met en zonder beperking werkt goed. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis of verlopen zaken anders dan gedacht. Maar dat is toch overal?

Bedrijfsuitbreiding lukt

Onlangs hebben we een nieuwe vestiging geopend met dezelfde opzet als in Zutphen: een bakkerij en cafetaria. En ook de samenstelling van het personeel wordt hetzelfde. Maar ook hier is winstgevendheid belangrijk. We blijven een commercieel bedrijf.

Tips voor andere ondernemers

Kijk naar je werkproces: hoe kun je inclusief werkgeven integreren? Er is meer mogelijk dan je denkt. Het heeft absoluut meerwaarde voor de mensen – die zullen gaan relativeren – en de cultuur in je bedrijf. Mensen met een beperking zijn je trouwste mensen over het algemeen.

Als bedrijven er echt voor kiezen om dit te gaan doen, dan moeten ze investeren in tijd en aandacht voor de integratie. Dan kan het een succes worden. Soms hebben mensen/bedrijven persoonlijke ervaringen met mensen met een beperking en is dat een extra motivatie; dan wordt het vaak een succes.

Wees niet bang en ga het contact aan!

Deel dit bericht