DSM Nederland: “Werkervaringsplekken zijn goud waard”


Een DSM-medewerker instrueert een Wajongere

Een DSM-medewerker instrueert een Wajongere

Deze week in de spotlight:
Wie: Paul van Zwijndregt namens DSM Nederland
Wat: Werkervaringsplekken voor Wajongeren
Waarom: “Past bij de traditie van het bedrijf”
Hoe: Speciaal Wajongloket


Sinds 2010 biedt DSM Nederland werkervaringsplekken aan Wajongeren en in augustus 2013 opende het bedrijf een Wajongloket om de plaatsing efficiënter te laten verlopen. Paul van Zwijndregt is als consultant en coach betrokken bij dit loket: “Voor bedrijven met meerdere vestigingen is het goed om één centraal aanspreekpunt te hebben voor Wajong-zaken.

Bij de cao-onderhandelingen sprak DSM Nederland met de vakbonden af om in 2014 dertig Wajongeren een werkervaringsplek te geven. “Een aantal jaar geleden zijn we eigenlijk een beetje op de bonnefooi begonnen met dit project. Omdat DSM verschillende vestigingen heeft en bovendien een kennisintensief bedrijf is, is het voor ons nog niet zo gemakkelijk om passende plekken te vinden.”

Daarom zocht DSM naar een manier om een interne structuur aan te brengen die het makkelijker zou maken om Wajongeren plaatsen. “Het loket, met drie medewerkers, heeft een spilfunctie en onderhoudt de contacten over dit thema, zowel intern, met de verschillende vestigingen, als extern, met de re-integratiesector, het UWV en de Wajongeren die geïnteresseerd zijn in een plek bij DSM.”

De functies die Wajongeren kunnen krijgen bij DSM zijn ‘gewone’ werkplekken. Volgens Van Zwijndregt hebben werkervaringsplekken alleen zin als het serieuze werkervaring oplevert. “Iedereen die bij ons werkt, doet gewoon helemaal mee. Wajongeren zijn misschien niet voor 100% inzetbaar, maar verdienen wel een serieuze kans om ervaring op te doen. Een werkervaringsplek bij DSM is goud waard, want als de Wajongere dan niet bij ons blijft, creëert hij of zij zo wel een goed CV.”

Onbekend maakt onbemind
In de jaren dat Van Zwijndregt al betrokken is bij de plaatsing van Wajongeren bij zijn bedrijf moest hij wel de nodige weerstanden overwinnen. “Dat heeft volgens mij te maken met beeldvorming. Veel mensen weten niet wat Wajongeren precies zijn en welke positieve bijdrage ze kunnen leveren. Om die onbekendheid te doorbreken helpt het om goede voorbeelden te hebben in het bedrijf en daarnaast hebben we ook veel activiteiten georganiseerd, zodat onze vaste medewerkers en de Wajongeren elkaar konden leren kennen.”

Nog los van de kansen die DSM biedt aan Wajongeren, wil het bedrijf meer doen aan inclusief ondernemen. “Dat past bij de traditie van dit bedrijf. Zo werken we al heel lang samen met verschillende SW-bedrijven. Daarnaast onderzoeken we op dit moment of en hoe we eisen op het gebied van social return kunnen stellen aan onze dienstverleners.”


Gouden tip
Paul van Zwijndregt – DSM Nederland
Haal de drempel weg
“Wie inclusief wil ondernemen, moet het hele bedrijf mee krijgen. Daar moeten drempels voor weggenomen worden. Dat hebben wij bijvoorbeeld gedaan door afspraken te maken met de verantwoordelijke afdelingsmanagers. Zij zorgen voor een goede werkervaringsplek, waarvan de kosten de eerste zes maanden niet ten laste komen van hun budget, maar centraal door DSM worden gedragen.”

Lees de partnerpagina van DSM Limburg bv