Dutch Christmas Gifts B.V.


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

Dutch Christmas Gifts B.V. is een groothandel in kerstpakketten.
Wij hebben 3 vaste personeelsleden en wij huren voor het ontvangen van de artikelen, tellen, controleren, inpakken en pallettiseren medewerkers in van het SW bedrijf, Pauw Bedrijven te Breukelen en IJsselstein: ongeveer 40–45 medewerkers voor 2-3 maanden. Daarnaast ondersteunen wij belangeloos al 3 jaar het Ronald MCDonald Huis te Utrecht. Wij geven bejaarden in Den Bosch ieder jaar een klein kerstpakket, wij hebben dit jaar een overeenkomst gesloten op de beursvloer om een charitatieve organisatie artikelen, die wij aan het eind van het jaar over hebben, met gesloten beurs te geven. Wij hoeven daar niets voor terug wat normaal is met gesloten beurs. Zij plaatsen alleen een logo van ons bedrijf op hun website. Tevens kopen wij voor grote relaties vele voedselbanken producten, zoals fruit en chocolade in en zorgen voor de distributie. Wij hebben tot op heden voor meer dan 10.000 gezinnen via voedselbanken vele producten geleverd.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Als bedrijf willen wij ons inzetten om ook deze medewerkers een kans te geven en onderdeel te laten zijn van onze maatschappij. Tevens die gezinnen te ondersteunen, die het erg moeilijk hebben door o.a. de economische omstandigheden.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

De medewerkers van het SW-bedrijf werken al jaren voor ons bedrijf en wij zien hen bij het verrichten als onze medewerkers. Zodra zij ons zien vragen zij weer naar de werkzaamheden, die zij jaarlijks voor ons verrichten. Zij zijn enthousiast en wij vinden het fantastisch om met hen te werken! Het is dankbaar werk om iemand te ondersteunen. Je krijgt er een glimlach voor terug.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Wij hebben geleerd en gezien, dat het werken met SW-medewerkers erg stimulerend is en dat ondanks de beperkingen bij iedere medewerker verschillend kunnen zijn er vele mogelijkheden zijn om hen in te zetten in het arbeidsproces.
Wij bezoeken regelmatig voedselbanken en het Ronald MCDonald Huis. Je ervaart, dat je het als persoon en gezin goed hebt en er veel leed is onder de mensen. Door je in te zetten op welk gebied dan ook kan je bij velen een lichtpuntje brengen.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Belangrijkste knelpunt kan zijn, dat je een SW-medewerker altijd moet sturen en goed moet begeleiden. Signalen oppakken. De tools aanreiken die een ieder nodig kan hebben. Een SW-medewerker kan veel. Bij voedselbanken, bewustwording bij bedrijven om je medemens te helpen. Uitdragen wat jezelf als bedrijf doet, kan doen en laten zien wat je doet.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Door het enthousiasme van de SW-medewerker bij het verrichten van zijn of haar werkzaamheden corrigeren zij elkaar en signalen zij direct veranderingen in het proces. Dit komt het werk alleen maar ten goede en is positief.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Wij, als bedrijf, hebben nooit naar onze relaties uitgedragen wat wij zoal maatschappelijk en sociaal doen. Wij vinden het normaal en zijn zelf enthousiast om dit te kunnen doen als bedrijf. Nu wordt door relaties gezegd, dat wij het wel moeten uitdragen en dat zeker in deze tijd je je als bedrijf en persoon moet profileren dat je maatschappelijk en sociaal verantwoord onderneemt. Graag willen wij ons bedrijf hiermee op de website van De Normaalste Zaak onderscheiden van andere bedrijven in onze branche.

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin