Dwarswerk


Wat doet uw bedrijf en omvang personeelsbestand?

DMWD b.v. zorgt ervoor dat (in functionele zin of wat betreft het design) nieuwe producten met voldoende marktpotentie worden getest – geproduceerd – verkocht met en door mensen met een beperking. Het gaat om loonvormende arbeid.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Missie is sociaal ondernemerschap promoten door het zelf te beoefenen.
Met specifieken methodiekontwikkeling, meer aandacht genereren voor de factor People en Prosperity i.p.v. Profit.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Wij willen werkgelegenheid creëren voor mensen met een beperking.
En zo een bijdrage leveren aan het maatschappelijke besef van de noodzaak van sociaal ondernemen.
Een specifieke methodiek ontwikkelen (Design for Manufacturing With Disabled (DMWD).
Met andere sociale ondernemers het sociale label DwarsMerk in de markt zetten.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Ondernemerschap is essentieel.
Productontwikkeling en marktonderzoek is voorwaardelijk.
Sociaal ondernemen houdt zich op in de private sector en onderscheidt zich van “commercieel ondernemen” (op winstoptimalisatie gerichte bedrijven) en “Maatschappelijk ondernemen” (zorginstellingen, cooperaties, enz.).
Sociaal ondernemen toont zich in de bedrijfsvoering maar ook in de winstbestemming en het balansmanagement.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Reguliere knelpunten behorend bij ondernemen.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Diverse. Delen we graag!

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Wij hebben behoefte aan kennisdeling met bedrijven die eenzelfde missie hebben.

Deel dit bericht