Een gouden ambassadeurskoppel


Arnold Bakker en Wilco Wassink werken bij de Onderwijsspecialisten in Arnhem, een koepelorganisatie voor 27 scholen in het speciaal onderwijs.

“Wij leiden jongeren op naar een passende plek in de maatschappij. Dan is het toch niet meer dan logisch dat we zorgen dat we zelf ook een passende werkplek zíjn?”

Persoonlijke drive

Arnold begon als jonkie in de ICT, maar stapte al snel over naar het SPW. Zijn eerste stage was op een van de scholen van de Onderwijsspecialisten en de jongeren stalen zijn hart. “Die kinderen hebben hulp nodig, want ze vallen overal een beetje buiten. Zwemles, sporten, spelen met vriendjes, alles gaat anders dan normaal.”

Vijftien jaar werkt hij in het speciaal onderwijs, waarvan vijf als trajectbegeleider. Hij ziet in de praktijk hoe lastig het is om voor deze jongeren zowel een plek in de maatschappij als een werkplek bij bedrijven te realiseren. Voor Arnold reden genoeg om iedere dag zijn stinkende best te doen. “Met z’n allen moeten we ervoor zorgen dat deze jongeren een plek krijgen in de samenleving en op de arbeidsmarkt, anders zitten ze thuis en gebeurt er niks.”

Wilco vertelt gekscherend dat hij verdwaald is geraakt. Hij is oud-leerling van een van de scholen van de Onderwijsspecialisten en wordt na het behalen van zijn mbo-diploma via via benaderd voor een werkervaringsplek in het kader van de banenafspraak. Het is oorspronkelijk maar voor een jaar, maar ook hij blijft hangen en wordt al gauw ingezet op de personeelsadministratie.

Wilco weet als ervaringsdeskundige met Wajong-status, hoe leerlingen en scholen verstrikt kunnen raken in het oerwoud aan regels en met die kennis is het logisch dat hij al snel ingezet wordt op alles wat met de banenafspraak te maken heeft. “En dat is een beetje uit de hand gelopen”, aldus Wilco. Inmiddels werkt hij als salarisadministrateur en gewaardeerd lid van het Projectteam Banenafspraak.

Project Banenafspraak

In februari 2021 start Arnold als kwartiermaker en doet onderzoek naar de wensen, mogelijkheden en haalbaarheid rondom het aannemen van meer mensen uit de banenafspraak. Het mondt uit in het Project Banenafspraak, dat als doel heeft om 3% van de medewerkers uit de banenafspraak in dienst te hebben (ongeveer 70 banen).

Het project heeft een looptijd van 2 jaar en inmiddels zijn al 20 fte (ongeveer 40 banen) gerealiseerd. Naast Arnold en Wilco bestaat het projectteam uit een jobcoach en administratief ondersteuner en komen twee van de vier teamleden zelf uit de doelgroep banenafspraak.

Afrondende fase

Het project zit in de afrondende fase en Arnold en Wilco zijn er bijzonder op gebrand om het project duurzaam in de organisatie te borgen. Arnold: “We hebben een medewerkster in een rolstoel die jarenlang te horen kreeg dat administratief werk het hoogst haalbare was. Bij ons is ze als onderwijsondersteuner in de klas aan de slag gegaan en die baan pak je haar nooit meer af!”

Ze raken zo geïnspireerd door successen van nieuwe medewerkers dat ze de tegenslagen, die er natuurlijk ook zijn, incasseren en weer doorgaan. Wilco: “Ik doe vooral het administratieve gedeelte en als je bedenkt dat we medewerkers hebben uit vijf verschillende arbeidsmarktregio’s, die allemaal hun eigen aanpak en regels hebben, dan snap je dat het niet altijd makkelijk is. Toch ga je ook voor de tiende keer de discussie aan met een gemeente, want je ziet wat het voor een persoon kan betekenen.“

Door de bomen het bos niet meer zien

De wirwar aan regelingen en wetgeving zorgen er in de praktijk voor dat deze rol er niet één is om erbij te doen. Schooldirecteuren en besturen haken dan ook vaak af rond dit thema en dat is doodzonde.

Juist om de individuele scholen bij de Onderwijsspecialisten op dit vlak te ontzien is gekozen voor een boven formatieve aanpak. Dat betekent in de praktijk dat het projectteam zorgt voor:

• Ontzorging
• Toegang tot expertise
• Werving en selectie
• Administratieve afhandeling
• Baanaanpassing en jobcarving
• Begeleiding / interne jobcoach

De nieuwe medewerkers krijgen een boven formatieve aanstelling voor bepaalde tijd, waarbij uitdrukkelijk ingezet wordt om het tijdelijk dienstverband na de duur van het project om te vormen naar een duurzame plek binnen de formatie van de betreffende scholen. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk duurzame formatieplekken te realiseren, op de school waar gewerkt wordt.

Voordelen en uitdagingen

De voordelen van boven formatief werken met een klein projectteam ligt in creativiteit, nauwe samenwerking en ontzorgen. Wel is het nadrukkelijk van belang om het serieus aan te pakken en mensen binnen de organisatie vrij te maken, want het is geen klusje dat je erbij kunt doen.

De uitdagingen liggen onder andere in de aard van het werk. In de docentenpool zitten nauwelijks mensen met een arbeidsbeperking, omdat de bevoegdheid van de docent centraal staat. Het vinden van mensen en zorgen voor de juiste match functie en persoon, vormt ook een grote uitdaging, temeer omdat alle 27 scholen uniek zijn. Het gaat in alle gevallen om maatwerk. Toch vinden Wilco en Arnold het belangrijk om juist ook mensen uit de banenafspraak niet alleen facilitair in te zetten, maar ook voor de klas te krijgen en dat is verrassend genoeg tot nu toe behoorlijk gelukt.

50% van de nieuwe medewerkers houdt zich primair bezig met de leerlingen, soms als onderwijsondersteuners of als assistent onderwijsondersteuners. In deze groep zitten ook oud-leerlingen die in het vervolgonderwijs vastgelopen zijn en dus geen diploma hebben, maar wel veel affiniteit met de kinderen. Sommigen zullen blijven, voor anderen is het een mooie springplank met ervaring voor een volgende baan.

Mooi voorbeeld jobcarving

Onderwijsondersteuners waren veel tijd kwijt met het halen en brengen van de kinderen naar therapie. Die taak is ondergebracht in een andere functie en inmiddels werken er twee mensen met voorheen een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt die niet anders meer willen. De functie is inmiddels onmisbaar. Een win-win situatie.

Ambassadeurs, ja natuurlijk!

Een koepel met 27 scholen in het speciaal onderwijs heeft andere mogelijkheden dan een individuele school. Ook qua financiering in verband met de aanspraak op ESF-subsidies. “Het is onze ambitie om de ervaring die we in dit project opgedaan hebben, te delen in samenwerking met andere scholen. En mede daarom hebben we volmondig ja gezegd op de vraag om een ambassadeursrol te vervullen.”

Wilco en Arnold vervullen samen de ambassadeursrol en helpen graag met verkennen en het zetten van een eerste stap. Ze hebben voorbeelden, praktische tips en de koffie staat altijd klaar.

“Natuurlijk is er altijd tekort aan tijd en geld, maar als je het echt belangrijk vindt dan zijn er praktische oplossingen voor problemen. Al creëer je maar één plek voor iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, iedereen mee laten doen is altijd de moeite waard!”

Lees hier de verhalen van de andere ambassadeurs uit het netwerk Onderwijswerkgevers!