EEN ROTHUMEUR


 
Ik had een rothumeur dit weekend. Daar zou ik normaal gesproken niemand mee lastigvallen, maar nu doe ik het wel, en met reden. Ik had namelijk een rothumeur na het lezen van de interviews met de nieuwe werkgeversvoorzitter Hans de Boer.

Natuurlijk, hij herhaalde dat VNO-NCW de bestaande afspraken na zal komen en dat het Nederlandse bedrijfsleven de beloofde 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking zal creëren. Ik begrijp ook dat Hans de Boer kritisch is op de Quotumwet, dat zijn bijna alle ondernemers die ik spreek en ook wij vinden een quotum niet de manier om bedrijven te overtuigen een medewerker met een beperking in dienst te nemen.

Dat is het goede nieuws. Maar, en daar ging het me om, echt commitment aan de doelstelling van De Normaalste Zaak kon ik bij De Boer niet ontdekken. En daar was ik teleurgesteld over.

Want niet alleen ken ik Hans de Boer juist als een man die streeft naar een arbeidsmarkt waar iedereen een plek heeft, dat heeft hij bijvoorbeeld wel bewezen met zijn Taskforce Jeugdwerkloosheid. Maar daarnaast heeft VNO-NCW vrijwillig de toezegging gedaan de 100.000 banen te creëren. Dan mag natuurlijk niet het beeld ontstaan dat de Nederlandse werkgevers er eigenlijk alleen maar halfhartig aan meewerken.

Gelukkig verzekerde Hans de Boer me maandag dat er van een halfhartige houding geen sprake is. In zijn maidenspeech noemde hij het 100.000-banenplan zelfs een van de belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren. Dat is een boodschap waar we wat mee kunnen.

Hans kennende zal hij de komende tijd op zijn eigen, steeds verrassende manier herhalen dat juist werknemers met een arbeidsbeperking kunnen bijdragen aan de door hem zo vurig gewenste groei. Dat diversiteit en inclusie kansen bieden die het Nederlandse bedrijfsleven met beide handen zal grijpen…..

Mijn humeur klaarde zienderogen op.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen.E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933