Eenmalige bonus Wajong toont gebreken huidig systeem


Gaan werken of meer gaan werken levert mensen die tot de doelgroep Banenafspraak behoren financieel vaak heel weinig op. Soms leidt het zelfs tot verlies van besteedbaar inkomen, vanwege de verrekening van extra inkomen met de ontvangen uitkering en lagere of vervallen rechten op toeslagen.

Afgelopen week bracht het ministerie van SZW onder de aandacht hoe je een (eenmalige) vergoeding kunt uitkeren aan een Wajonger. Denk aan medewerkers in supermarkten of in de zorg die in deze uitzonderlijke tijd een bijzondere bijdrage leveren. Via de WKR kunnen medewerkers deze beloning zonder korting ontvangen.

Lees ook: Bonus en Wajong – fiscale aspecten

Werk moet lonen

Werkgevers van De Normaalste Zaak vinden het belangrijk dat medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak en andere kwetsbare groepen eenzelfde beloning en waardering kunnen ontvangen als ieder ander. Voor de groep Wajongers is er nu dus een mogelijkheid voor het ontvangen van een bonus geschetst. Maar die laat tegelijkertijd de enorme gebreken van het huidige stelsel van belastingen en toeslagen zien:

  • Een bonus toekennen kan nu wel voor de Wajonggroep, maar voor de doelgroep Banenafspraak die onder de Participatiewet valt biedt dit geen oplossing. Zij worden in de meeste gevallen alsnog op hun uitkering gekort.
  • Gaan werken, of meer gaan werken, leidt voor deze beide doelgroepen nog steeds tot niet tot nauwelijks extra inkomen en leidt soms zelfs tot inkomensverlies door het wegvallen van toeslagen.
  • De WKR-route is een kortetermijnoplossing voor een deel van de groep. Maar het betekent voor werkgevers dat zij hiervoor extra kosten en inspanning moeten leveren. Veel werkgevers zijn daar zeker toe bereid, aangezien ze medewerkers graag een extra blijk van waardering geven. Maar het helpt niet om tot meer werk voor kwetsbare groepen te komen, omdat ook weer uit dit voorbeeld blijkt dat inclusief werkgeven nog steeds onnodig ingewikkeld en duur is.

Het is mooi dat werkgevers Wajongers een stukje extra waardering kunnen geven. Maar het is de hoogste tijd dat het kabinet ervoor gaat zorgen dat (meer) werken ook meer gaat lonen, voor alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.