MKB-Panel: kleine werkgevers geven input op overheidsbeleid


Het gesprek aangaan met kleine werkgevers over het gevoerde en voorgenomen beleid. Dat is het doel van het nieuwe MKB-werkgeverspanel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dertien kleine werkgevers zijn op dinsdag 10 juni voor de eerste bijeenkomst naar het ministerie gekomen, waaronder een aantal partners van De Normaalste Zaak.

De Directeur-Generaal Werk van het ministerie zat de eerste bijeenkomst voor. Zo konden zij hun stem laten klinken binnen politiek gezelschap. Deze eerste panelbijeenkomst had geen inhoudelijke agenda: er was ruimte voor een open en informele gedachtewisseling waarbij alle aanwezige werkgevers hun knelpunten dan wel wensen konden aangeven en toelichten.

De belangrijkste thema’s die zijn besproken:

 • Flexibilisering
  De werkgevers hebben moeite om te gaan met steeds moeilijker voorspelbare pieken en met economische tegenspoed. Het gaat bijvoorbeeld om het flexibel in kunnen zetten van personeel en het ontslaan en aannemen hiervan.
 • Kosten aan de onderkant van het loongebouw
  De brutokosten van werknemers die werken voor het minimumloon zijn erg beperkend voor het aannemen van deze mensen. De werkgevers zien een verlaging van deze kosten als een mogelijke prikkel meer mensen aan te nemen.
 • Ziekte/arbeidsgehandicapten op het werk
  Er spelen meerdere zaken die te maken hebben met zieke werknemers. Werkgevers maken zich met name zorgen om het risico lang verantwoordelijk te zijn voor zieke werknemers. Dit brengt voor kleine werkgevers hoge kosten met zich mee en bijverzekeren kan heel duur zijn. Sommige werkgevers besteden hierom extra aandacht aan gezond en veilig werken. Hiernaast maken enkelen zich zorgen over het wegvallen van ondersteuning voor arbeidsgehandicapte werknemers, die daardoor een bijna niet meer te dragen last vormen.
 • Onderwijs
  De werkgevers nemen graag stagiairs aan, maar zien hier een aantal beperkingen en opvallende zaken. Zo is het niveau van sollicitatiebrieven (met name van het mbo) zeer laag, zowel qua vorm als inhoud. Ook is het moeilijk stageplekken passend te maken: stagiairs zijn er vaak te kort of de werkgevers moeten de opdracht flink aanpassen aan de eisen van de school.

Op basis van de input die het ministerie heeft gekregen, zullen we de volgende bijeenkomsten thematisch ingericht worden. Hierbij zullen we zoeken naar ondersteuning door relevante expertise vanuit het departement. Hiernaast bestaat de mogelijkheid om vanuit het ministerie onderwerpen op de agenda te zetten.

De volgende bijeenkomst zal over vier maanden plaatsvinden, waarbij geprobeerd wordt dit met aanwezigheid van de minister en Michiel van Stralen (voorzitter van MKB-Nederland) te doen.