Eerste concrete resultaten op Community Breakfast


‘Werkgevers zijn vaak betere dokters’

CB-Techniek-Bert-van-Boggelen

Werkgevers uit de techniek en werkzoekenden met een beperking ontmoetten elkaar dinsdag 16 september tijdens het Community Breakfast in het Eindhovense Evoluon. De bijeenkomst was niet alleen geanimeerd, maar er werd tevens direct resultaat geboekt. Na de speeddates zijn de eerste zeven afspraken tussen werkgevers en werkzoekenden al gemaakt. Ook zijn er flink wat ideeën gelanceerd die ertoe moeten leiden dat arbeidsgehandicapten gemakkelijker aan betaald werk kunnen komen. Een nog vorm te geven netwerk van bedrijven – Brainport Social Community – wil zich hiervoor inzetten.

Het Community Breakfast werd georganiseerd door het Revalidatiefonds in samenwerking met Philips, VDL Groep, MKB Eindhoven, USG Restart en De Normaalste Zaak.

Goed voorbeeld
Leon Meulendijks mocht vertellen hoe hij – vanuit een tamelijk problematische situatie – sinds vorig jaar februari klein preventief onderhoud en kluswerkzaamheden verricht voor De Regionale Huismeester in Eindhoven. “Ik heb een aanstelling voor drie jaar. Dat geeft rust en structuur. Het werk geeft niet te veel druk, maar het is een duidelijke dagtaak. Ik hoor er nu weer helemaal bij.”

Cees van Pagée van Futuris Zorg & Welzijn: “Leon is een goed voorbeeld van iemand die rondliep met veel rugzakjes en een bak vol geld voor extra begeleiding en zorg. Nu is er dankzij zijn werk bij De Regionale Huismeester veel minder geld voor hem nodig. Hij verricht nuttig werk en heeft veel meer zelfvertrouwen. Werkgevers zijn vaak betere dokters dan menig psychiater.”

Suggesties
De aanwezige werkgevers, werkzoekenden en vertegenwoordigers van (intermediaire) organisaties ontwikkelden tijdens het ontbijt suggesties voor een effectieve aanpak rond plaatsing van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een greep uit de oogst:

  • vooral werken aan het bewustzijn dat mensen met een handicap vaak ook sterke punten hebben;
  • een databank aanleggen van bedrijven die mensen met een beperking wél aan willen nemen (eventueel ook keurmerk toekennen);
  • simpele, heldere en eenduidige regelgeving die onzekerheid over risico’s wegneemt;
  • werkgevers belonen als ze arbeidsgehandicapten aannemen;
  • ervaringsdeskundigen als makelaars op pad sturen om de weg te banen voor werkzoekenden.

Brainport Social Community
Frank Visser, manager Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) zette uiteen dat bedrijven uit Brainport regio Eindhoven, zich willen verbinden in een netwerk dat maatschappelijk verantwoord ondernemen verder vorm geeft. Ook het bieden van meer kansen aan mensen aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt past hierin. Brainport Social Community zal zich in eerste instantie spiegelen en mogelijk gaan samenwerken aan Atlant Partnership in de regio Helmond.

“Het wordt in feite een uitbreiding van het Atlant-model”, aldus Eveline Meister, directeur van MKB Eindhoven. “Er zijn genoeg werkgevers die al op deze manier aan de slag zijn. Door samen te werken kunnen we meer kracht ontwikkelen.” Theo Hikspoors, arbeidsdeskundige van het UWV, gaf informatie over de instrumenten die werkgevers en werkzoekenden ter beschikking staan om werk te maken van het oplossen van de problematiek van arbeidsgehandicapten. Hij beloofde bovendien als versneller te willen optreden als het moeilijk is contact te krijgen met het UWV.

Presentaties
Drie arbeidsgehandicapten mochten zich tijdens het ontbijt kort presenteren aan de aanwezige werkgevers. Later kregen ze allemaal de gelegenheid tot een ‘meet en greet’ met ondernemers en begeleiders. De eerste vervolgafspraken zijn al gemaakt. MKB Eindhoven gaat de uitkomsten hiervan monitoren en indien nodig ook extra begeleiding bieden. Directeur Daniëlle Schutgens van het Revalidatiefonds keek tevreden terug op de bijeenkomst in het Evoluon, die vooraf ging aan het congres van het Philips WGP. “Wij faciliteren dergelijke bijeenkomsten al sinds 2008. Ze leveren vaak heel concrete resultaten op.” Een van de aanwezige werkzoekenden vond het ontbijt ‘super gaaf’: “Ik heb al contact gehad met De Lage Landen. Die gaat voor mij iets proberen te regelen.”

Deel dit bericht