Eerste Kamer stemt voor verbreding doelgroep banenafspraak


Met terugwerkende kracht -vanaf 1 december 2018- geldt dat de doelgroep banenafspraak wordt uitgebreid. Naar aanleiding van een amendement van D66, heeft de Eerste Kamer voor de wetswijziging gestemd.

De Quotumwet

Met het Sociaal Akkoord (11 april 2013) spraken het kabinet en sociale partners af dat zij meer banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking; 125.000 extra banen, om precies te zijn. Als de doelstelling voor de banenafspraak niet wordt gerealiseerd, treedt de Quotumwet in werking. Voor elke niet ingevulde baan riskeert de werkgever een boete van €5.000,-. In de praktijk bleek dat met name overheidswerkgevers grote moeite hadden om de aantallen te halen. Er werd besloten om werkgevers meer tijd te gunnen en de quotumregeling nog niet te activeren.

Doelgroep banenafspraak versus quotumgroep

Dat vanaf december 2018 de doelgroep wordt verbreed, zal voor veel werkgevers positief uitpakken. Concreet betekent de wijziging dat een aantal werknemers die voorheen niet meetelden voor de banenafspraak, dat nu wél doen. Het gaat om werknemers die alleen met behulp van ondersteunende voorzieningen -bijvoorbeeld een brailleleesregel of begeleiding- het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, veelal hoogopgeleide mensen. De groep behoorde overigens al wel tot de quotumgroep. Oftewel: als werkgevers collectief te weinig banen realiseren en de Quotumwet treedt in werking, zouden zij wél mee tellen. De verbreding van de doelgroep banenafspraak zorgt er dus voor dat de banenafspraak eerder wordt gehaald, of -als hij niet wordt gehaald- de quotumwet wellicht weer wordt gedeactiveerd.

Doelgroepregister

Duizenden mensen die nog niet in het doelgroepregister stonden, kunnen zich nu vrijwillig laten registreren. De kans op een baan zou voor hen daardoor kunnen toenemen. Als je eenmaal in het doelgroepregister staat, tel je automatisch mee voor de banenafspraak. Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal van UWV nagaan welke sollicitanten en werknemers in het doelgroepregister zijn opgenomen. Niet alle werknemers die recht hebben op opname in het doelgroepregister, willen dit ook. Zij zijn hiertoe dan ook niet verplicht.