Eerste provincieambtenaar legt ambtseed in gebarentaal af


Bij de provincie Noord-Holland heeft voor het eerst een provincieambtenaar de ambtseed afgelegd in gebarentaal. Commissaris van de Koning Johan Remkes nam de eed af op een bijeenkomst van nieuwe medewerkers van de provincie.

Het gebeurt vaker dat dove mensen de ambtseed of belofte afleggen, maar volgens de wet kon dit alleen in de Nederlandse of Friese taal. Doven spraken dan de eed of belofte uit, waarbij het niet uitmaakt of zij verstaanbaar zijn.

In 2016 is in de Tweede Kamer een initiatief-wetsvoorstel ingediend om ook in Nederland de gebarentaal juridisch te erkennen. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de dove nieuwkomer bij de provincie Noord-Holland gevraagd om de ambtseed in de gebarentaal af te mogen leggen. Het provinciaal bestuur heeft bij uitzondering met haar verzoek ingestemd.

Zie de link voor deze bijzondere eedsaflegging.

In ons volgende nummer meer over haar en de werkzaamheden, die zij verricht.