Effektief Groep


Wat doet uw bedrijf en omvang personeelsbestand?

Wij zijn een middelgroot schoonmaakbedrijf met 800 personeelsleden en klanten door heel Nederland.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Wij zien aan de ene kant commerciële kansen, we kunnen onze marktpositie verbeteren binnen bepaalde segmenten van de markt. Denk hierbij aan overheid en zorgorganisaties. Verder zal er met een aantal jaren weer een tekort aan personeel komen waarbij we ook nu al een groot raakvlak zien tussen ons eigen personeel en het personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat ligt heel vaak dichter bij elkaar dan je denkt. Verder zie ik veel in een gezamenlijk marktbenadering met SW-bedrijven.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Wij hebben op dit moment een strategische samenwerking met een groot SW-bedrijf wat uiteindelijk moet leiden tot een Social Joint Venture in 2013. Veder werken we met meerdere SW-bedrijven ad-hoc samen. Dit willen we verder brengen naar meer gestructureerde samenwerking om ook daadwerkelijk te komen tot doorstroom van de medewerker bij de commerciële organisatie. Op een aantal grote contracten werken wij nu al met 9% social return, wat we uiteindelijk naar 30% willen doorzetten.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Schoonmaak is vaak nog parttime werk, en SW-bedrijven kunnen dat moeilijk invullen. De oplossing is hierin de instroom laten wennen aan parttime werken en onze in huidige marktbenadering sturen op en klanten laten kennismaken met dagschoonmaak.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Ik zie in de dagelijkse praktijk dat de meeste mensen met een SW-indicatie heel goed kunnen functioneren in een commerciële omgeving, met de juiste voorbereiding, motivatie en begeleiding. De grootste weerstand zie ik vooral binnen Gemeentelijke Diensten die nota bene aangeven dat ze hun ‘eigen’ SW-dienst beschrijven als; “hier kunnen wij niet van die mensen hebben”, tot nog veel erger. En als het daar niet kan waarom dan wel elders zeg ik altijd! Stimuleer commerciële bedrijven om er geld mee te verdienen, dat werkt beter als een participatie wetgeving!

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Het opbouwen van een netwerk waarin vraag en aanbod elkaar kan versterken in kennis, ideeën ontwikkelen en praktische uitvoering.