Eliëns Interieurprojekten BV


Wat is de motivatie van bedrijf Eliëns Interieurprojekten BV om aan de slag te gaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

De overheidssector voert een actief beleid om in haar overeenkomsten en aanbestedingen social return als gunningscriterium mee te nemen.

Wat wil je de komende periode (bv jaar) bereiken in samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Wij hebben weinig kennis van de materie en helemaal geen beleid of idee hoe met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te gaan. Middels de connectie met De Normaalste Zaak hoop ik als mkb-bedrijf ondersteuning te hebben gevonden om kennis te vergaren en zodoende een gefundeerde aanpak te ontwikkelen.

Deel dit bericht