Enquête: onze partners blijven zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt


In april vond onze jaarlijkse partnerenquête plaats. Ongeveer een vijfde van de partners heeft de vragenlijst ingevuld. Belangrijkste uitkomst is dat praktisch alle respondenten zich blijven inspannen om een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen.

In de eerste plaats hartelijk dank aan de 111 partners die de vragenlijst hebben ingevuld. De uitkomsten laten zien dat werkgevers op de goede weg zijn om de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen.

Ambities en realisaties 2017

60 respondenten hadden voor 2017 een ambitie uitgesproken, om in totaal 1.644 mensen met een beperking aan de slag helpen. Ultimo 2017 hadden echter 98 respondenten (38 meer dus) in totaal 3.883 mensen met een beperking aan de slag. Bij de respondenten zijn dus bijna 2,5 keer zoveel werkzoekenden uit de doelgroep aan het werk gekomen als begin 2017 verwacht.

Ambities 2018

Zo’n 85% van de respondenten is van plan om ook dit jaar op zoek te gaan naar (meer) werkzoekenden met een beperking. 77 van hen hebben een concrete ambitie ingevuld. Als we al die ambities optellen, verwachten zij eind dit jaar gezamenlijk 4.220 mensen met een beperking aan het werk te hebben.

De trend zet dus door, inclusieve werkgevers creëren jaarlijks meer extra banen: in 2017 waren het 3.883 banen door 98 werkgevers. In 2018 gaan 77 werkgevers voor 4.220 banen.

Vacatures

Tot slot gaven 66 respondenten aan dat zij op dit moment in totaal 385 vacatures hebben, die geschikt (te maken) zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de meeste partners gaat het om een aantal tussen de één en vijf vacatures.

Deel dit bericht