Enspiratie: “Hoe weet je dat je iets niet kunt, als je het nooit hebt geprobeerd?”


Enspiratie

Deze week in de spotlight:
Wie: Theo Duijker van Enspiratie
Wat: Mensen met afstand tot arbeidsmarkt zelfstandig laten werken
Waarom: “Zelfstandigheid leidt tot zelfvertrouwen”
Hoe: Helderheid, duidelijkheid en overtuiging


Theo Duijker noemt zichzelf een ondernemer en een werkgever. Deze twee aspecten komen volledig terug in zijn werk voor Enspiratie. Samen met compagnon Bram Hanstede probeert hij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden op een baan in een commercieel bedrijf: “De doelgroep wordt veel te weinig gestimuleerd.”

Als er iets is waar Duijker heilig van overtuigd is, dan wel dat ook mensen met een beperking bijna oneindige mogelijkheden hebben. En die mogelijkheden wil Duijker wakker kussen door mensen uit deze doelgroep zelfstandig aan het werk te zetten. “Tegen deze doelgroep is veel te lang gezegd: jullie kunnen niets en jullie hoeven niets. Daar ben ik het uit de grond van mijn hart mee oneens. Hoe weet je dat iemand iets niet kan, als hij het nog nooit heeft geprobeerd? En ik heb gelijk, onze methode is immers niet voor niks nationaal uitgeroepen tot best practice.”

Commerciële omgeving
Wat is dan het geheim achter de aanpak van Enspiratie? In essentie doet Enspiratie twee dingen: enerzijds participeert Enspiratie in sociale ondernemingen en anderzijds biedt Duijker zijn kennis en ervaring aan om bij geïnteresseerde ondernemingen en instellingen ook werkervaringsplekken te creëren. “We zijn overigens wel, en dat is cruciaal, een commercieel bedrijf. In een commerciële omgeving worden mensen toch het meeste uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.”

In Arnhem zette Enspiratie met dit doel een horecagelegenheid, In de Weerd, op. Gemiddeld werken daar zo’n veertig mensen. Dat is de opzet, maar verklaart nog steeds het succes van Duijker en Hanstede niet. “Onze werkwijze stoelt op twee pijlers: vertrouwen in mensen en heel heldere communicatie met behulp van taaklijsten en balanskaarten.”

Balanskaarten en opdrachtlijsten
Wie bij Enspiratie aan de gang gaat, bijvoorbeeld met de opdracht om vergaderzalen schoon te maken, krijgt heldere instructies op een geïllustreerde takenlijst mee. “Het heeft geen zin om allemaal begeleiding mee te laten lopen. Mensen moeten het juist zelf doen, dat is ook het beste voor hun zelfvertrouwen. Wij geven duidelijke en haalbare opdrachten en dan blijkt keer op keer dat mensen het ook gewoon kunnen.”

Om te weten of medewerkers goed in hun vel zitten en zich in staat voelen om hun werk naar behoren te doen, heeft Enspiratie de balanskaart ontwikkeld. “Dat is een heel simpel hulpmiddel, waar de medewerker op aan kan geven hoe het met hem of haar gaat. In een eerdere fase hebben we al afspraken gemaakt met de medewerkers: okay, als jij je niet zo goed voelt, welke reactie verwacht je dan van ons? Als wij dat weten, kunnen we inspelen op de behoeftes van onze medewerkers en ervoor zorgen dat ze in hun kracht blijven.”

Deze werkwijze zorgt volgens Duijker voor een aanzienlijke besparing op hulpverleningskosten. “Wij houden onze mensen goed in de gaten en bovendien, als mensen zelfstandig aan het werk zijn, wordt hun beperking eigenlijk onzichtbaar. Daarom hoeven wij maar aanspraak te maken op 5% van het ter beschikking gestelde hulpverleningsbudget. Dat zegt toch eigenlijk wel genoeg.”


Gouden tip
Theo Duijker – Enspiratie
Geef mensen vertrouwen
“Als directeur van de grootste schoenenimporteur van Europa heb ik wel het een en ander geleerd over werkgeverschap. De beste tips: geef mensen vertrouwen en houd het simpel. Als je mensen de kans geeft om het te laten zien en hen met een paar kleine hulpmiddelen op het juiste pad zet, gaat het in de overweldigende meerderheid van de gevallen goed.”

Lees de partnerpagina van Enspiratie.