Ervaringen van onze partners van onschatbare waarde voor nieuw beleid


2017 wordt een jaar van verkiezingen en een nieuw kabinet met wellicht nieuwe frisse ideeën. Natuurlijk wil De Normaalste Zaak daaraan een steentje bijdragen. Daarom presenteren we komend voorjaar een position paper aan de politici die betrokken zijn bij de kabinetsformatie en aan iedereen die verder nog wil luisteren. Om input op te halen voor dat position paper, staan de eerste maanden van 2017 in het teken van een tour langs onze 490 partners.

Onze partners weten immers beter dan wie ook in Nederland hoe het is om als werkgever kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun ervaringen zijn van onschatbare waarde als we ons arbeidsmarktbeleid een nieuwe vorm willen geven. En dat is dringend nodig.

Wat mij betreft spelen er eigenlijk twee dingen: wat moeilijk was, moet makkelijk worden en wat smal was, moet worden verbreed. Om met dat laatste te beginnen: de Participatiewet richt zich op een heel klein deel van de bevolking en zet dus automatisch veel mensen buitenspel. Dat is niet alleen zonde, het is ook riskant.

30% van de Nederlanders verkeert in permanente onzekerheid over de eigen economische toekomst; een extreme vruchtbare voedingsbodem voor populisme en een gevaar voor stabiliteit in de samenleving. Dat dit niet alleen in Nederland geldt, laten de Brexit en de overwinning van Donald Trump wel zien. We kunnen het ons echt niet veroorloven om bijna een derde van Nederland te laten bungelen.

Missie van bedrijven

Echte inclusie is de enige mogelijke oplossing. Zoals Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, in zijn Willem Drees-lezing onlangs stelde: het is tijd voor een nieuw sociaal contract. Dat vraagt iets van de overheid, maar ook van werkgevers (en niet te vergeten werkenden en werkzoekenden zelf). Mensen die vertrouwen hebben in hun toekomst, daar hoort duurzaam werk bij, durven geld uit te geven en te investeren. Bedrijven opereren niet in een vacuüm, maar zijn geworteld in de maatschappij. Ze hebben medewerkers en ze hebben klanten. Alleen vanuit een stabiele situatie is (internationale) handel mogelijk. Gelukkig zien werkgevers steeds vaker in dat het creëren van werk ook een missie van bedrijven moet zijn. Uit maatschappelijke verantwoordelijkheid, en uit welbegrepen eigen belang. Daarom moeten we met elkaar nieuwe afspraken maken.

Kijk ik naar de dagelijkse realiteit van inclusie in Nederland, dan word ik daar nog niet vrolijk van. Hoe kwetsbaarder de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, hoe meer regels we hebben opgetuigd. Wat makkelijk zou moeten zijn, aan het werk gaan, is veel te moeilijk gemaakt. Laatst las ik ergens dat niets makkelijker is dan iets moeilijk maken en niets moeilijker dan het moeilijke makkelijk maken. Toch is dat precies wat er moet gebeuren. De politiek heeft wat mij betreft deze niet te benijden opdracht: het beleid versimpelen. In de voorstellen die De Normaalste Zaak gaat doen leest u hier zeker meer over.

Ik wens u een gelukkig, succesvol, betrokken en inclusief 2017.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen. E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933