Essent: Inclusie hoort bij duurzaamheid en goed werkgeverschap


Essent-IMG_1001

Energieleverancier Essent wil mensen met een arbeidsbeperking structureel een plek binnen haar organisatie geven. Corporate Responsibility Manager Ingeborg Boon en Advisor Industrial Relations Stephanie Villhaber onderzoeken de verschillende mogelijkheden en strategieën.

Essent is een bedrijf in beweging. Het wordt binnenkort onderdeel van het nieuwe bedrijf Innogy. De afdeling HR heeft te maken met een wisseling van de wacht. Villhaber: “De nieuwe directeur HR, Jacqueline Touw, is pas net begonnen. Met haar gaan we natuurlijk bespreken waar haar prioriteiten precies liggen en hoe inclusie daar binnen past.”

Betere dienstverlening

Maar Villhaber en Boon twijfelen er niet aan dat dit onderwerp ook de komende tijd hoog op de agenda zal staan. Niet alleen dankzij de Participatiewet, maar ook omdat Essent het haar plicht vindt om een brede afspiegeling van de maatschappij in huis te hebben. “Ook onze klanten vormen immers een afspiegeling van de samenleving en inclusie leidt tot meer begrip voor dat deel van onze cliënten waar doorgaans maar weinig rekening mee wordt gehouden.”

Essent zoekt dus naar een structurele manier om inclusief te ondernemen. Dat maakt volgens Villhaber niet alleen de dienstverlening beter, ook de individuele medewerker ondervindt er voordelen van. “Meer talenten worden ontdekt en medewerkers worden beter ingezet.” Boon voegt er wel aan toe dat Essent een commercieel bedrijf is. “Dat betekent dat we telkens afwegingen moeten maken tussen de kosten en baten met oog voor de sociale en milieu-aspecten.”

Interessante route

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden, is Essent dan ook partner van De Normaalste Zaak geworden. Boon en Villhaber zien dat als interessante route om van vergelijkbare bedrijven te horen hoe participatie en inclusie daar worden uitgerold. Villhaber: “We zijn op zoek naar goede ideeën en best practices. Daar willen we de tijd voor nemen, want initiatieven als dit werken het beste als ze duurzaam in de organisatie worden ingebed.”

Wat dat betreft heeft Essent een mooie stap gemaakt. Uitgerekend de Financieel Directeur stipte recent het belang van goed werkgeverschap nog eens aan. Dat wordt dan ook de leidraad van de Corporate Responsibility Roadmap die Boon nu aan het ontwikkelen is in samenwerking met de business. “In die roadmap zetten we onze ambities voor de komende decennia uiteen en daar krijgt goed werkgeverschap uiteraard ruim de aandacht.”

Kunnen en willen

In totaal werken er momenteel bij Essent zo’n 2.500 mensen, waarvan een aantal een arbeidsbeperking heeft. Villhaber beschrijft het vinden van geschikte functies voor mensen uit de doelgroep als een hele uitdaging en merkt dat er in veel functieomschrijvingen onvoldoende rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. Boon: “We gaan de komende tijd gebruiken om ons beter te informeren en binnen de organisatie af te stemmen wat we kunnen en willen gaan doen om inclusiever te worden.”