Evaluatie Participatiewet: iets met kind en badwater


Op 19 november heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau de evaluatie van de Participatiewet gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de invoering van deze wet nauwelijks heeft geleid tot verhoging van de baankansen. De Normaalste Zaak ziet echter positieve ontwikkelingen.

Zo staat het thema – anders dan vijf jaar geleden – bij zowel werkgevers als gemeenten en UWV stevig op de agenda. De Normaalste Zaak investeert vooral in ‘samen aan de slag’. We brengen de verschillende partijen (werkgevers, gemeenten, UWV en werkgeversservicepunten) samen via dialoogsessies en praktijktafels. Zij gaan letterlijk aan één tafel, elk vanuit de eigen praktijk met elkaar in gesprek over wat zij elkaar kunnen bieden en van elkaar nodig hebben. Zo ontstaan wederzijds begrip en gezamenlijke actie om de inclusieve arbeidsmarkt een stapje dichterbij te brengen.

Ook de ontmoetingen, inspiratie en kennisoverdracht tijdens DNZ on Tour, de vijf bijeenkomsten die De Normaalste Zaak samen regionale partners en Op naar de 125.000 banen organiseert, helpen werkgevers verder.

Breed offensief

Het SCP stelt in deze evaluatie wel vast dat de wetgeving bijzonder ingewikkeld is. Ook de uitvoering laat nogal te wensen over. Die conclusies zijn niet verrassend. Staatssecretaris Van Ark is vorig jaar al begonnen met een verbeterslag door haar Breed offensief in te zetten. Daarbij gaat het om zo’n veertig projecten, die bedoeld zijn om reeds bekende vraagstukken en knelpunten op te lossen. Doel is om meer werkgevers de mogelijkheid te bieden bij te dragen aan de banenafspraak. Bijvoorbeeld moeten de aangekondigde nieuwe werkgeversservicepunten bijdragen aan een betere dienstverlening en matching.

Lees hier de eindevaluatie van het SCP
Hier vindt u een overzicht van alle activiteiten in het Breed offensief

Deel dit bericht