Event Support Holland: Een goede instelling is het belangrijkste uitgangspunt


Al meer dan twintig jaar verzorgt Event Support Holland landelijk buitenreclame voor veel gemeentes. En dit altijd met een maatschappelijk oogmerk tijdens het hele proces. Sinds 2012 is daar ook een actieve rol in inclusief werkgeven bijgekomen. P&O manager Monique Balte inspireert bedrijven binnen de gemeente Woerden om ook te helpen om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Mogelijkheden creëren

Bij Event Support Holland werken 25 medewerkers vast in dienst. Daarbij hebben wij vier tot acht keer per jaar plaats voor een stage, van re-integratietraject tot werkervaringsplek. Dit kan zijn op administratief, commercieel of logistiek gebied. Het doel is ervaring opdoen in de praktijk met het werken in een bedrijf. “We willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een inzicht geven in hun competenties,” vertelt Monique.

“Wij hebben vaak contact met enthousiaste werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Zij willen wel werken, maar weten niet wat ze kunnen en al weten. Wij geven hen ruimte om hun mogelijkheden zelf te onderzoeken. Daarin ondersteunen we ze, zodat zij bij een andere werkgever vast aangenomen kunnen worden. Vaak komen de werknemers  zelf enthousiast aankloppen, soms komen ze ook via Ferm Werk, het werkbedrijf in Woerden, of via andere maatschappelijke organisaties bij ons terecht.”

Realist worden

Het uiteindelijke doel van de stages en werkervaringsplekken is mensen weer klaarstomen om de arbeidsmarkt op te gaan, met kennis van waar zij wel toe in staat zijn. “We hopen de mensen die we werkervaring laten opdoen bewust te laten worden van hun krachten. Ze realist te laten worden. Naast bewustwording willen we ze ook een skillset meegeven. Als de persoon zelf een positieve insteek heeft, kunnen wij altijd wel uitvinden waar hij of zij goed in is. Een goede instelling hebben als bedrijf om iets voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking te willen betekenen is het belangrijkste uitgangspunt.

Werkervaringsplekken

Er zijn soms wel hobbels op de weg, volgens Monique. “Wij zijn altijd intrinsiek bezig geweest met inclusief werkgeven. Wij willen een afspiegeling van de maatschappij zijn. Maar wij zijn een klein bedrijf, waardoor het duurzaam creëren van meerdere plekken voor werknemers met een arbeidsbeperking niet altijd makkelijk is.

Daarom hebben wij ook voor de werkervaringsplekken gekozen. Wat daarbij niet helpt, is dat er een heleboel randzaken niet zijn afgestemd tussen overheid, werkgevers en intermediairs. Er zijn veel loketten, veel verschillende plaatsen waar je je informatie vandaan moet halen en veel initiatieven. Dat is aan de ene kant goed, maar zorgt ervoor dat het soms lang kan duren voordat je dingen kunt effectueren. Maar dit is het allemaal waard als je uiteindelijk iemand kunt helpen weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt.”

Kansen bij de gemeente

In de rol als ambassadeur voor inclusief werkgeven ziet Monique niet alleen maar obstakels bij de gemeenten, maar ook kansen. “In de aanbestedingen die wij voor gemeenten uitvoeren zit ook een deel social return on investment. Bij een aantal gemeenten bestond die eis niet, maar wij voerden de opdrachten wel daarmee uit.

Vanuit mijn positie ben ik met een aantal gemeenten in gesprek gegaan om ze niet alleen een intentie tot SROI uit te laten spreken, maar ervoor te zorgen dat dit ook echt in de uitvoer bij projecten daadwerkelijk terugkomt. In een aantal gemeenten heeft dat vruchten afgeworpen. In deze gevallen worden nu bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking ingezet om mee te helpen met het ophangen en vervangen van onze posters. Zij rijden mee met de chauffeurs en kunnen goede ondersteuning bieden in de uitvoerende taken van onze reclame. Van maart tot september zijn dit ook onderhouds- en maaiwerkzaamheden.”

Deel dit bericht