EW Facility Services stapt in op trede 2 PSO


EW Facility Services ontving in juli 2015 het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De multi service facilitair dienstverlener stapt in op trede 2 van de PSO. Binnen deze trede bevinden zich organisaties die ruim bovengemiddeld scoren wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die ze bieden voor de PSO-doelgroep. Tevens voldoen zij aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren en ontwikkeling & begeleiding.

Mensgericht

EW Facility Services heeft reeds langere tijd ervaring met het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit maatschappelijk oogpunt en haar mensgerichte visie wil zij graag de afstand tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen uit de samenleving verkleinen. Zij ondertekende in 2014 een Landelijk Convenant met UWV voor het duurzaam plaatsen van Wajongers en ging een partnership aan met De Normaalste Zaak. Een netwerk van werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen een kans verdient om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Maaike Ligtenstein-van Bree, HR Directeur EW Facility Services, is verheugd met de toetreding tot de PSO: “Wij geloven sterk in het bieden van kansen en het benutten van ieders talenten. Dat wij nu dit keurmerk ontvangen is voor ons een beloning voor de inspanningen die wij de afgelopen jaren hebben ondernomen.”