Extend: Alleen een goede businesscase is niet genoeg


Extend-koen-en-claudia

Adviesbureau Extend helpt werkgevers die aan de slag willen met mensen die een arbeidsbeperking hebben. Zelf heeft het bedrijf ook een medewerker uit de doelgroep in dienst. Manager Mariska Cubuk: “Inclusiviteit levert een positieve bijdrage aan de bedrijfscultuur.”

Extend is ontstaan vanuit het Sociaal werkbedrijf SOWECO in de regio Almelo. Nadat het hele sociale domein de afgelopen jaren behoorlijk op de schop is gegaan, werd bij SOWECO besloten dat het zonde was om de kennis, kunde en ervaring – die in 40 jaar was opgebouwd omtrent arbeidsgehandicapten – zomaar verloren te laten gaan. Vandaar een specifiek adviesbureau. “We zijn drie jaar geleden van start gegaan en hebben momenteel naast 5 adviseurs, 1 backoffice-medewerker.”

Informatiebehoefte

Tot de klantenkring van Extend behoren zowel (semi)overheden als grote en kleinere bedrijven. Mariska Cubuk merkt vooral dat er in MKB-land veel behoefte aan informatie over inclusief ondernemen in het algemeen en de Participatiewet in het bijzonder bestaat. Extend begeleidt bedrijven die op het punt van beginnen staan, bijvoorbeeld door te analyseren waar de organisatie nieuwe plekken kan creëren voor mensen uit de doelgroep via jobcreatie.

“Daarnaast trainen we collega’s om mensen met een beperking beter te begeleiden, helpen we bedrijven die een PSO-certificaat willen behalen en zijn we ook actief bij bedrijven die sociaal ondernemen willen borgen, uitbreiden of explicieter willen maken. Dat doen we door de nieuwste inzichten te gebruiken en daarom werken we samen met hogescholen en universiteiten.”

In haar gesprekken met (potentiële) klanten probeert Cubuk zo concreet mogelijk te blijven en te focussen op de voordelen die werkgevers uit inclusief ondernemen kunnen behalen. “Inclusief ondernemen levert een positieve bijdrage aan de bedrijfscultuur. Maar dat is moeilijk meetbaar. Daarom gaat het er natuurlijk ook om dat er een verantwoorde businesscase onder zit. Je kunt werkgevers natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze ook naar de keiharde euro’s kijken. Het mooie aan jobcreatie is bijvoorbeeld dat je de hele organisatie productiever kunt maken omdat je medewerkers ontlast.”

Ideale formule

De 5 adviseurs van Extend worden ondersteund door een backofficemedewerker.  Zij kwam bij het adviesbureau terecht in het kader van een tijdelijke opdracht voor mensen met een arbeidsbeperking en maakte zo veel indruk dat ze mocht blijven. “Vanuit onze ervaring is het bieden van begeleiding natuurlijk gesneden koek. Je moet heel goed kijken wat je van iemand kan verwachten en dat moet het spectrum zijn waarbinnen je een medewerker kunt beoordelen. Het maken van heldere afspraken en vaste werkinstructies bleek in ons geval de ideale formule. Dat geeft haar de houvast om het werk goed te kunnen doen.”

Als adviseur is Cubuk ervan overtuigd dat inclusief ondernemen het Nederlandse bedrijfsleven veel te bieden heeft, maar dat het ook een investering in tijd en aandacht vraagt. “Linksom of rechtsom kan er nog zo’n goede businesscase zijn, dat alleen is niet genoeg. Dan hou je het niet vol. Ook als werkgever moet je wel dat stapje extra willen zetten. Toen onze medewerker een contract kreeg, schoten we hier allemaal vol. Dat was een geweldig moment omdat het een beloning was voor de enorme progressie die ze hier heeft gemaakt. En dat is voor mij ook de meerwaarde van inclusief ondernemen.”