Extra geld voor de begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk


Voor het schooljaar 2020-2021 had staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de 35 arbeidsmarktregio’s al 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. Zij maakt nog eens 8,5 miljoen euro vrij voor deze doelgroep vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Praktijkonderwijs (pro) is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en leren door vooral te doen in de praktijk. Op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zitten leerlingen met een leerprobleem als gevolg van fysieke of psychische beperkingen. Het gaat in totaal om zo’n 67.000 leerlingen voor wie geldt dat een succesvolle overgang van school naar werk erg belangrijk is voor een stabiele toekomst.

Staatssecretaris Tamara van Ark: ‘Juist in deze tijd […] kunnen deze middelen uitkomst bieden voor kwetsbare jongeren die van school komen. Ik roep gemeenten in de arbeidsmarktregio’s op om samen met vso- en pro-scholen en werkgevers te komen tot een duurzame infrastructuur om deze jongeren naar duurzaam werk te begeleiden, via bijvoorbeeld stages en jobcoaching.’

Lees hier het complete nieuwsbericht van SZW.