Ferro-Fix: eerst de mensen dan de zaak


Toen de gemeente Rotterdam besloot om delen van de sociale werkplaatsen te privatiseren, gingen de ondernemers Ron Broeders en Leonard de Nijs de uitdaging aan. Samen startten ze Ferro-Fix, een bedrijf dat metaalproducten produceert. De bestaande samenwerking met het sociaal werkbedrijf voor de assemblage van containers werd door ontwikkeld. Nu zijn er 125 SW werknemers gedetacheerd bij Ferro-fix. Commercieel manager Isa Cueto vertelt hoe het bedrijf is gegroeid.

quote2We hebben de onderneming andersom opgebouwd. We zijn gestart met de centrale vraag: wie hebben we in huis, wat kunnen en willen deze mensen? De sociale werkvoorziening had dit niet in beeld. Het ging hen meer om dagbesteding. Maar als je het bedrijf commercieel wilt inrichten, moet je personeel op hun kracht inzetten.

Werknemers voorbereiden op de verandering

Tijdens verschillende bijeenkomsten lieten we de werknemers wennen aan het idee, het waarom, de doelstelling van het bedrijf. Dat moest met eenvoudig ‘jip-en-janneke taalgebruik’, maar ook op hbo-niveau en soms met een doventolk. We hebben bijvoorbeeld uitgelegd waarom inklokken belangrijk is. Dat er controle nodig is om een concurrerend bedrijf te blijven dat goede kwaliteit levert. En dat dit belangrijk voor hun baanbehoud is.

Functie afstemmen op persoonlijke kwaliteit

Met iedere werknemer is apart gesproken. De productieleider was een belangrijke informatiebron. Hij had de mogelijkheden en beperkingen van de mensen goed in beeld. We hebben vooral naar competenties en intrinsieke motivatie gekeken.

We hebben nu allerlei soorten werk voor mensen met diverse competenties en mogelijkheden. Collega’s met een maximale lichamelijke belastbaarheid kan prima werken als verkoper. En iemand met een maximale geestelijke belastbaarheid krijgt bijvoorbeeld een plek op de metaalbewerking.

Enthousiasme en verantwoordelijkheid nemen toe

Sinds de werknemers onderdeel zijn van een echt bedrijf is hun enthousiasme en trots toegenomen. Ze zijn trots op het kwaliteitsproduct dat we afleveren en het aandeel dat zij daarin hebben. De medewerkers voelen zich serieus genomen als ze gebeld worden bij afwezigheid door ziekte en na drie keer worden aangesproken. Ze doen ertoe en daardoor groeit hun eigen verantwoordelijkheid!

Verbeterslag noodzakelijk voor bedrijfstoekomst

De opbouw van het bedrijf hebben we onderschat. In  2012 hebben we flinke bedrijfsinvesteringen gedaan. We hebben een financieel planningssysteem aangeschaft voor calculaties, werkvoorbereiding, offertes, nacalculatie en facturatie. We hebben machines gekocht om om marktconform te kunnen produceren. Daarna  moesten we aan de slag met de interne organisatie. Met het traject ‘Sociaal Doorgroeien’ hebben we geïnvesteerd in de verbetering van onze bedrijfsprocessen én verbetering van de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Zij zijn ons belangrijkste kapitaal. We zijn geholpen door de groeicoach en groeispiegel van de MKB-krachtcentrale. Hen hebben we leren kennen toen we in 2013 zijn verkozen tot slimste bedrijf van het jaar.

Luisteren naar goede ideeën van de werkvloer

Met suggesties van de mensen die dagelijks het werk uitvoeren, konden we efficiënter werken. Diverse werkgroepen op het gebied van communicatie, verspilling en voorraadsystemen hebben verbeteringsvoorstellen gedaan. Als management kregen we inzicht in de ‘inefficiënte momenten’ in onze bedrijfsvoering. Zo was de assemblagestraat bijvoorbeeld niet efficiënt ingericht. Mensen stonden stil in afwachting op materiaal of afronding van de handeling ervoor.

Medewerkers intern opgeleid

De meeste mensen met een beperking werken in de metaalbewerking: in de zagerij, de metaalafdeling, de wasserij of de assemblage van groot- en klein metaal. Ze boren, kanten, zetten, walsen en lassen. Er werken ook mensen op ondersteunende afdelingen zoals de keuken en de schoonmaak, inkoop en verkoop en werkvoorbereiding en engineering. We leiden onze mensen zelf op, door learning on the job.

Doelgroep wordt breder en komt in dienst

De groep van het eerste uur blijft in groepsdetachering vanuit de gemeente Rotterdam. Dit geldt ook voor nieuwe instroom met een indicatie voor de sociale werkplaats.

Inmiddels hebben we ook andere werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, inclusief Wajong en mensen met een bijstandsuitkering. We nemen hen aan voor een proefperiode met uitzicht op een vast contract. We hebben nu vier mensen in vaste dienst. We hebben relatief veel parttimers die 32 of 24 uur werken. Sommigen werken 6 uur per dag.

Slim organiseren werkt!

Sinds de doorvoer van de veranderingen in 2013 is onze omzet gegroeid van 3,1 naar 8,2 miljoen. Voor het eerst hebben we een kleine winst geboekt. Reden voor een bescheiden feestje, met dank aan onze mensen. Door het proces anders in te richten en mensen aandacht te geven, hebben we meer bereikt en kan onze ambitie worden gerealiseerd. De komende drie jaar willen we verdubbelen in netto-omzet én personeel met afstand tot de arbeidsmarkt.

Win–win maakt trots

Op deze manier ondernemen maakt ons trots. We doen dit met enthousiasme en plezier. Het is leuk om met elkaar te werken en steeds beter te worden. Wij zijn een groeiend bedrijf met perspectief op meer werkgelegenheid.

Zelf heb ik bewust de overstap gemaakt van het bedrijfsleven naar een commercieel bedrijf met sociale inslag. Ik vind het veel leuker om bij te dragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk en tegelijk je geld te verdienen, winst te maken en te groeien.

Het gaat misschien iets langzamer, maar het levert veel meer werkgelegenheid. Het is zonde als mensen lang thuiszitten! Na een half jaar thuis heb je al afstand een afstand tot de arbeidsmarkt opgelopen. Hier betekent meer werk, meer plek. Het is rendabel voor iedereen.

Tips voor andere werkgevers

  • Doe het gewoon;
  • Zoek de samenwerking; Sla handen ineen met overheid, gemeenten en werkgevers die hetzelfde voor ogen hebben.
  • Stap af van het imago dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niets kunnen en alleen maar geld kosten.
  • Kom bij ons kijken, deze mensen kunnen zeker wat en kunnen ook geld verdienen.

Deel dit bericht