Ferro-Fix Nederland


Wat doet uw bedrijf en wat is de omvang van uw personeelsbestand?

Het produceren van staal producten (stedelijk meubilair), 118 mensen met een WSW-indicatie en 7 ingehuurde ambtenaren.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Van mensen te houden, en mede door commerciële inzet toekomst voor ons bedrijf te bieden.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Een gezond commercieel bedrijf met 118 mensen met een WSW-indicatie een hoogwaardig product te realiseren tegen een markt conform prijs.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

9 maanden ervaring met dit bedrijf.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Markt/praten discussiëren met de markt en zoeken naar oplossing.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Zie film (http://vimeo.com/umweltfilms/ferrofix01)

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Publiciteit en de normaalste zaak wil ik graag ontdekken.

Deel dit bericht