Fun Forest Klimparken: Vangnet, platform, springplank!


Bij de vier klimparken – in Almere, Amstelveen, Rotterdam en Tegelen – van Fun Forest kunnen klimmers hun hobby uitoefenen en hun sportieve grenzen verleggen. Maar dat is niet alles. Volgens Fieke Swarte-Roozen, die de parken samen met echtgenoot Ernst-Jan Swarte runt, is het ook een plek om spelenderwijs te leren.

Wat maakt een klimpark de ideale werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Bij het klimmen in een klimpark draait het om veiligheid, samenwerken en verantwoorde risico’s nemen. Daarom is het een ideale voedingsbodem om te groeien. 8% van onze medewerkers heeft wel een verhaal. De meesten komen binnen in het kader van een stage of een leer-/werktraject en merken bij ons dat ze echt iets kunnen bereiken. Een deel van onze managers en hoofdinstructeurs is begonnen als stagiair.

Hoe zou je jullie manier van werken beschrijven?

Wij nemen al onze medewerkers – dus ook de stagiairs – serieus, en laten ze volledig meedraaien. Het gaat ons in eerste instantie niet om startkwalificaties, wel om een gemotiveerde houding. Je moet willen werken en leren. Als iemand eenmaal aan de gang is, werken we er hard voor om te zorgen dat hij of zij zich thuis voelt.

Jullie hebben de afgelopen jaren meer dan 100 stageplaatsen gerealiseerd, gewoon zo doorgaan dus?

Nee, we zoeken steeds naar andere manieren om de doelgroep nog meer mogelijkheden te bieden. Zo zijn we gekomen tot het concept BOSS Kitchen, dat is de horeca in onze klimparken. Die plekken zijn bedoeld voor jongeren die nog niet in het klimpark mee kunnen draaien. Werken in een klimpark vraagt veel concentratie en verantwoordelijkheid. Veiligheid gaat boven alles. In de horeca kun je al wel in ons bedrijf werken, maar mag je meer fouten maken. We werken dit idee nu uit bij Fun Forest Rotterdam en dan breiden we het uit naar Fun Forest Amsterdam.

Fun-Forest-Klimparken-2015_03_18_18824-bewerkt

Willen jullie ook buiten de klimparken mogelijkheden creëren?

We zijn druk bezig het idee Entree MKB verder te ontwikkelen. Daarmee willen we – in eerste instantie in Rotterdam – tot een nauwere samenwerking komen met het onderwijs en andere MKB-bedrijven om een bundeling van stages, werkervaringsplekken en werk te maken en zo kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Een grote groep jongeren is in staat om verder te leren op de werkplek en uiteindelijk aan het werk te gaan, maar zij hebben daarvoor maatwerk in de begeleiding nodig, en soms ook meer tijd. Dit vraagt een dienstverlenende houding en creativiteit van het ondersteunende netwerk rond een persoon. Daar willen we aan bijdragen.

Welke meerwaarde verwacht je van zo’n netwerk?

Het zoeken naar win-win-win om middelen goed in te zetten gaat soms moeizaam. Gelukkig kennen we veel bevlogen mensen die hier echt voor gaan, of het nu ambtenaren, ondernemers of de werknemers zelf zijn. Daarnaast is van belang dat het net rond een stagiair heel nauw samenwerkt. Zeker stagiairs op een laag niveau vallen heel snel uit. Om een voorbeeld te geven: een stagiaire viel uit omdat ze niet met het ov durfde te reizen. Ze wilde daarom een scooter hebben om haar stage voort te kunnen zetten. Bij het gezinsvervangende tehuis waar ze woonde, stond haar fiets met een lekke band. Die hebben ze al die tijd niet samen met dit meisje geplakt. Het is maar een klein voorbeeld hoe je uitval zou kunnen voorkomen door duidelijk en tijdig te communiceren. Onze eisen op dit gebied hebben we dan ook wat duidelijker gemaakt.

Wat is je motivatie om je zo in te zetten voor deze doelgroep?

Ik was ook ooit een drop-out, en ben via het mbo en later via de achterdeur de universiteit in geglipt waar ik Onderwijskunde heb gestudeerd. Dit soort ‘achterdeuren’ worden uit rendementsdenken steeds vaker dichtgetimmerd. Begrijpelijk, maar het leidt uiteindelijk tot grotere maatschappelijke kosten als je mensen geen ontwikkelruimte biedt. Misschien komt mijn gevoel voor deze jongeren daar vandaan.

En wat levert het je als ondernemer op, het werken met deze doelgroep?

Wij zien het als toegevoegde waarde om met een divers personeelsbestand te werken. We kunnen daar nog meer in doen, en dat is ook de ambitie, want mensen brengen verschillende kwaliteiten mee en stellen nieuwe vragen. Zo helpt een jongen met het label ‘autistisch spectrum’ ons om duidelijker en begrijpelijk te communiceren. Hierdoor wordt ons bedrijf enerzijds toegankelijker voor meer doelgroepen, maar ook professioneler. Hij draait inmiddels al jaren als instructeur mee in het bedrijf.

Zijn jullie een commercieel bedrijf of een sociale onderneming?

Een bedrijf met respect voor de eigenheid van zijn mensen, zal meestal ook goed presteren in de markt. Dat is onze overtuiging. Dat betekent natuurlijk ook dat je je zakelijkheid niet uit het oog mag verliezen. Dat betekent: de betrokkenheid van je medewerkers vertaalt zich terug in een positieve klantbeleving. Want klanten en medewerkers voelen maar al te goed aan of je authentiek bent, als persoon en als bedrijf.