Het gaat niet om wat mag, maar om wat nodig is


brochure-regelluw-arbeidsmarktregio

De PvdA onderzocht de afgelopen tijd de consequenties van de Participatiewet. De conclusie? Werkgevers stellen hun organisaties steeds meer open voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, maar worden gehinderd door te complexe regelgeving.

De partij noemt het bedrijfsleven goed op weg om het afgesproken aantal banen te halen. Dat wisten we al, maar het is natuurlijk fijn om dit van een onverdachte en goed geïnformeerde bron als PvdA-kamerlid John Kerstens te horen. Tot zover het goede nieuws.

De wetgever maakt het namelijk alleen maar ingewikkelder om mensen aan te nemen. Werkgevers zien door de bomen het bos niet meer – en dat erkent de PvdA nu dus ook. Er gelden verschillende regels voor verschillende doelgroepen, en elke gemeente interpreteert regels weer op een eigen manier. De Werkkamer werkt hard aan de vereenvoudiging van regels, samen met de staatssecretaris. Maar is het wel genoeg, kunnen landelijke regels wel een oplossing bieden? Volgens mij wordt het tijd om de regie gewoon bij werkgevers en gemeenten in de arbeidsmarktregio te leggen.

In Zwolle laat men zien dat het kan. Daar is de pilot regelluwe regio uitgevoerd en werken werkgevers en gemeenten samen op basis van vertrouwen. De werkgever stelt zelf voor wat nodig is om een werkzoekende met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te krijgen. En wat er nodig is aan begeleiding en loonkostensubsidie. Natuurlijk hoort daar een no-riskpolis bij. De vraag is niet wat mag, maar wat nodig is: maatwerk op basis van vertrouwen.

Wat mij betreft, krijgt de gemeente de regie over het vaststellen van de doelgroep: wie komt in aanmerking voor loonkostensubsidie, begeleiding en no-riskpolis. De gemeente wordt immers de belangrijkste partij om kandidaten aan te leveren en zou dan ook zelf moeten kunnen bepalen wie er in het doelgroepregister komt – en dus meetelt voor de 100.000 banen (of beter nog: 125.000; inclusief overheidswerkgevers). Als we decentraliseren, en dat is toch wat de regering wil, laten we het dan ook echt doen en de verantwoordelijkheid leggen bij de partijen die samen kunnen zorgen voor werk voor ‘de doelgroep’: de werkgevers en gemeenten in de regio.

De Nederlandse werkgevers laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en de 100.000 banen willen creëren. Nu is het tijd voor de politiek om de bedrijven – en de gemeenten – de vrijheid te geven om dit ook praktisch haalbaar te maken.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen.E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933

Deel dit bericht