Gasunie: Participatiewet – bedoeld als windowdressing of willen we dat het duurzaam is?”


Gasunie verzorgt het landelijke gastransport in Nederland en Noord-Duitsland. Deze staatsdeelneming heeft circa 1.700 mensen in dienst, verdeeld over het hoofdkantoor in Groningen en kleinere regiokantoren door het hele land.

Projectleider/adviseur arbeidsvoorwaarden Henrike de Jager coördineert bij Gasunie de inspanningen rond de Participatiewet. “Als bedrijf met een publieke functie en als grote werkgever in het noorden willen we graag een bijdrage leveren aan een sterke samenleving. We zijn daarom op zoek hoe we zo goed mogelijk aan de Participatiewet kunnen voldoen.”

Daarom is De Jager allereerst de eigen organisatie ingedoken om te kijken bij welke afdelingen er behoefte aan versterking was en waar de mensen uit deze doelgroep van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn. “Dat is nog niet zo heel eenvoudig, want de afgelopen jaren heeft alles in het teken gestaan van meer efficiency. Dus is laaggeschoold werk met repeterende taken uitbesteed.”

Eigen afdeling

De Jager onderzocht daarom de mogelijkheden om via jobcarving functies te creëren, ook op haar eigen afdeling. “Je wilt toch het goede voorbeeld geven. Maar gelukkig hebben ook andere afdelingen zich al gemeld. We hebben goede gesprekken gevoerd en een aantal geschikte kandidaten gevonden.”

De Jager hoopt dit jaar drie medewerkers met een arbeidsbeperking aan Gasunie te binden. “Dan heb ik het over proefplekken, die kunnen resulteren in een (tijdelijk) dienstverband. De vraag met jobcarven is echter wel: hoe past dat binnen het bedrijf? Welke doorgroeimogelijkheden zijn er voor iemand? Hoe zit het met de loonwaardebepaling? Dat zijn belangrijke vragen die we nu aan het aftasten zijn.”

De Jager vindt het namelijk belangrijk dat de inspanningen voor de Participatiewet niet alleen maar tot cijfertjes gereduceerd worden. “We willen toch dat het om duurzame plaatsingen gaat? Dan moeten we het goed regelen, anders is het alleen windowdressing.”

Verder kijken

Behalve de drie plaatsingen in 2015, kijkt Gasunie ook naar andere, nieuwe manieren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen op sociaal gebied. Zo start het bedrijf een pilot, al valt dit niet letterlijk binnen de Participatiewet, om schoolverlaters met een arbeidsbeperking werkervaringsplekken aan te bieden.

Daarnaast ziet De Jager ook mogelijkheden in de samenwerking met andere bedrijven. “De Participatiewet is een breed speelveld en het zou misschien helemaal geen slechte optie zijn om een poule van werknemers met een beperking te creëren. Het regelen van de eerste plaatsingen heeft nu prioriteit. Maar het is goed om ook alvast na te denken over de toekomst.”