Geef je mening over vereenvoudiging Quotumwet


Om de banenafspraak te kunnen realiseren, is volgens het kabinet vereenvoudiging van de Quotumwet noodzakelijk. De concepttekst is nu openbaar en je kunt die voorzien van commentaar.

Op dit moment ligt er een concept voor een nieuwe Quotumwet ter internetconsultatie. We vragen ervaren inclusieve werkgevers om input te leveren op deze consultatie, zodat de nieuwe ‘Wet vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten’ er beter van wordt.

Belangrijkste wijzigingen
In de nieuwe wet is er geen onderscheid meer tussen werkgevers in de markt en die in overheidssectoren. Ook verdwijnt de complexe inleenadministratie om bij te houden welke baan bij welke werkgever is gerealiseerd.
Mocht de quotumregeling geactiveerd moeten worden, dan is er een beloningssysteem voor werkgevers die meer doen dan de quotumregeling van hen vraagt.
Vanaf 2024 is het loonkostenvoordeel (LKV) banenafspraak structureel beschikbaar in plaats van maximaal drie jaar. En vanaf dan kunnen werkgevers het LKV banenafspraak toepassen voor alle werknemers die ze in dienst hebben en niet alleen voor de werknemers die onlangs in dienst zijn getreden.

Hier vind je de internetconsultatie over de vereenvoudiging van de Quotumwet (concepttekst) en artikelgewijze toelichting.

UPDATE: de einddatum van de internetconsultatie is met twee weken uitgesteld naar 17 april.