Geen quotum maar een partnership: samen halen we de 125.000 banen wel


De feiten zijn bekend. De overheidswerkgevers halen de aantallen uit de banenafspraak niet. De vorige regering besloot daarom een quotum op te leggen. Dat is weliswaar nu voor twee jaar bevroren, maar toch is het geen goed idee. Dat quotum moet van tafel, want het helpt niemand. Wat wel helpt? Dat overheid en werkgevers samen, op basis van vertrouwen, werken aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Het is belangrijk om te bedenken dat veel overheidswerkgevers het wel goed doen. En ja, er zijn er ook die achterblijven. Laten we wel wezen, dat is in het bedrijfsleven ook zo. De afgelopen jaren hebben we (De Normaalste Zaak, ‘Op naar de 100.000 banen’ en AWVN) de nadruk gelegd op de energie van de voorhoede om werkgevers te enthousiasmeren. En dat werkt.

Laten we die energie bij de werkgevers uit markt én overheid die voorop lopen daarom bundelen en de tweede golf samen mobiliseren. Daarom willen we overheidswerkgevers de hand reiken en samen vaart zetten richting de finish in 2026.

Vervelend bijeffect quotum

Met dit idee loop ik al wat langer rond. En dat gevoel werd een tijdje geleden weer bevestigd. Met verschillende (facilitaire) werkgevers waren we op bezoek bij overheidswerkgevers om afspraken te maken over inclusief inkopen. In die gesprekken werd duidelijk dat het quotum nu al een vervelend bijeffect heeft: de formule om de doelstellingen te berekenen, verandert. Dat leidt ertoe dat overheidswerkgevers sneller en meer mensen aan zullen moeten nemen.

Nu hoor ik u denken, waar maakt die Van Boggelen zich druk om. Hij is toch goed op weg met zijn werkgevers? Nou, dat mag wel kloppen, maar het gaat hier om een groter belang: de inclusieve arbeidsmarkt. Het quotum motiveert de overheidsinstellingen die nog niks doen toch niet.

Doodlopende weg

En nog veel erger: het demotiveert de overheidswerkgevers die langzaam maar zeker ‘inclusief op stoom’ komen. (Dat zijn er overigens al best veel, denk aan hogescholen of Academische Medische Centra, provincies, sommige gemeenten, etc). Die zien nu verplichtingen op zich afkomen waar ze niet aan kunnen voldoen. Een doodlopende weg dus!

Belangrijk om te bedenken is ook dat de overheid de grootste opdrachtgever van Nederland is. Als de grootste opdrachtgever van Nederland inclusie niet meer omarmt, is dat slecht nieuws voor iedereen (ook voor de 100.000 banen die we met marktwerkgevers willen realiseren).

Partnership

De opdrachten die bedrijven voor overheidsinstellingen uitvoeren, leveren veel werkgelegenheid op. En het is mijn stellige overtuiging dat die opdrachten, als we het allemaal een beetje slimmer aanpakken, nog veel meer werkplekken op kunnen leveren voor mensen uit de doelgroep.

Daarom is het tijd voor een nieuw initiatief: een partnership tussen werkgevers in de overheid en markt (om te beginnen: VSO en VNO-NCW), op basis van vertrouwen. Laten we samen de verantwoordelijkheid nemen en 125.000 banen realiseren.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen. E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933