Gemeente Amsterdam: Inclusie moet vanzelfsprekend onderdeel personeelsbeleid worden


Gemeente-Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil meer doen dan alleen de ondernemers binnen haar stadsgrenzen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Als grote werkgever wil de hoofdstad zelf een voorbeeldfunctie vervullen en vacatures openstellen voor mensen met een beperking.

Dus stelde de hoofdstad in 2013 een projectleider aan, Obbe Willebrands, om te kijken hoe Amsterdam het beste zou kunnen voldoen aan de Banenafspraak en 42 banen per jaar zou kunnen verzorgen. Willebrands spreekt alle afdelingen en stadsdelen aan om de verantwoordelijke managers over de streep te trekken. Dat gaat hem goed af, want na minder dan twee jaar staat de teller al op 130 banen.

Goed regelen aan de voorkant

“Je moet het aan de voorkant goed regelen,” verklaart Willebrands zijn geheim en hij heeft het dan natuurlijk over de financiële kant van de zaak. “Wij hebben gekozen om voor deze doelgroep een centraal budget te creëren. Dat betekent dat de afdelingen het niet zelf hoeven te betalen als ze iemand met een arbeidsbeperking aannemen.”

Daarnaast mogen deze nieuwe medewerkers boven de formatie – het vastgestelde aantal medewerkers per afdeling – worden aangenomen. “Zo maak je het makkelijker voor managers om de sprong een keer te wagen en mensen een kans te geven. Dat is de basis en verder hebben we zo snel mogelijk gezorgd voor sprekende voorbeelden in de organisatie. Zo konden we heel concreet laten zien dat mensen met een arbeidsbeperking een waardevolle bijdrage kunnen leveren.”

Diversiteit en inclusie bevorderen is sowieso een speerpunt van het gemeentelijke personeelsbeleid. Ook Willebrands is er van overtuigd dat divers samengestelde teams veel beter scoren. “Als gemeente moet het onze doelstelling zijn om Amsterdammers de best mogelijke dienstverlening te bieden. Teams die op elke denkbare manier een afspiegeling van de stad zijn, slagen daar veel beter in.”

Vaste aanstellingen als doel

Willebrands maakt – met behulp van het werkgeversservicepunt, het UWV en commerciële partijen – een eerste selectie van de beschikbare kandidaten, en uiteindelijk heeft de afdelingsmanager het laatste woord. “Eerst volgt een proefplaatsing van twee weken, daarna een tijdelijk contract van een jaar dat nog een keer met dezelfde termijn verlengd kan worden. Vaste aanstellingen zijn het uiteindelijke doel.”

De gemeente Amsterdam is er in relatief korte tijd in geslaagd om mensen met een beperking – op allerlei verschillende plaatsen en niveaus – aan te nemen. Daarom ziet Willebrands de toekomst ook redelijk positief tegemoet. “Het zou uiteindelijk het beste zijn als er geen projectgroep meer nodig is en inclusie een vanzelfsprekend onderdeel van het personeelsbeleid zal zijn. Als dat lukt, zijn we pas echt een voorbeeld voor de ondernemers in onze stad en laten we iedereen zien dat het kan.”