Gemeente Heemskerk: Het gaat nu helemaal niet meer om hun achtergrond


gemeente-heemskerk-zwerfafval_actie

De gemeente Heemskerk richtte vorig jaar – samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk – een projectgroep op om uitvoering te geven aan de Participatiewet. Uit de berekeningen bleek dat Heemskerk een doelstelling van twee fte per jaar voor de participatiedoelgroep heeft.

Onbekend met medewerkers met een arbeidsbeperking is de gemeente Heemskerk overigens allerminst. Er werken al geruime tijd twee medewerkers bij de administratie en facilitaire zaken. “Die functioneren prima,” vertelt P&O-adviseur Hans van Hattem.

Om de doelstelling van twee fte per jaar te realiseren, begon Van Hattem bovenin de gemeentelijke organisatie: bij het management. “Die hebben we natuurlijk geïnformeerd over de doelstellingen van de Participatiewet en de aantallen garantiebanen die daar voor ons bij hoorden. Onbekendheid was er bij hen, maar zeker ook de bereidheid om dit een kans te geven.”

Zwerfvuil

Om kandidaten te vinden, zocht de gemeente Heemserk contact met IJmond Werkt – een loket waarin meerdere gemeenten hun krachten in het sociale domein hebben gebundeld. “Zij hebben uit hun bestand een aantal personen aangedragen. Toeval of niet, maar er was met twee kandidaten een prima match om invulling te geven aan het project zwerfvuil.”

Dat is een speciaal project waarmee de gemeente Heemskerk de strijd aan wil gaan met zwerfvuil, een van de grootste ergernissen van de Nederlanders. Sinds januari 2016 heeft Heemskerk een speciaal team dat – samen met scholen, bedrijven, verenigingen en inwoners, de openbare ruimte schoon houdt. “Het team Zwerfafval maakt niet alleen schoon, maar voert ook enkele schilderwerkzaamheden uit, pakt het straatmeubilair aan en prikt zwerfafval.”

Achtergrond geen rol meer

De twee medewerkers functioneren nu al enige tijd weer in het team en doen dit boven verwachting. Volgens Van Hattem reageren de medewerkers goed op de nieuwe collega’s. “Het is fijn om te zien dat mensen hun denkbeelden of ideeën soms bijstellen en positief verrast zijn. Ook zijn leidinggevenden en medewerkers bereid om extra tijd in begeleiding te steken als dat nodig is. De nieuwe medewerkers laten inmiddels hun meerwaarde zien en doen veel meer dan aanvankelijk bedacht was. Het beeld van hun achtergrond is bij het overige personeel en management dan ook al snel verdwenen en ze worden gezien en behandeld als volwaardige medewerkers.”

Dat is geen toeval, want de gemeente stak de nodige tijd en energie in het voorbereiden van de medewerkers. “We zijn intern het gesprek aangegaan en hebben geprobeerd om duidelijk te maken waarom garantiebanen nodig zijn. Deze voorbereiding heeft ervoor gezorgd dat het integreren van de twee nieuwe medewerkers redelijk vlekkeloos verliep.”