Gemeente Velsen: Het is de moeite waard, maar wel te ingewikkeld gemaakt


gemeente-velsen

Maureen Ox, HR-medewerker van Gemeente Velsen, werd enkele jaren geleden door de wethouder gevraagd om zich te verdiepen in het garantiebanenproject. Haar eerste reactie was: dat wordt veel werk. Dat bleek inderdaad zo te zijn, maar ze is er wel razend enthousiast over: “Inclusie voegt echt iets toe aan de organisatie.

Samen met enkele andere gemeenten uit de regio vormde Ox een projectgroep om te kijken wat er onder de Participatiewet nu precies van Gemeente Velsen werd verwacht. “Dan zie je dat we het qua regelgeving heel ingewikkeld gemaakt hebben voor werkgevers. Dat zou allemaal wel eenvoudiger moeten.”

Uit berekeningen bleek dat de arbeidsmarktregio (negen gemeenten) als geheel 29 werkplekken per jaar moest creëren. En dat leverde voor Gemeente Velsen – met in totaal 450 medewerkers – een doelstelling van 4 of 5 per jaar op. “Daar zijn we dit jaar in geslaagd, dus dat is een succesvol begin.”

Positieve houding

En een succesvol begin is volgens Ox ook echt nodig om inclusie in de volledige organisatie in te bedden. Daarom trok ze ook langs alle afdelingen om presentaties te geven en te informeren over de Participatiewet en de garantiebanen. “Er was natuurlijk wat onbekendheid, maar zeker ook een positieve houding en veel afdelingshoofden wilden het wel een kans geven.”

Van de 5 medewerkers die de afgelopen maanden zijn geplaatst bij de gemeente, zijn er 2 werkzaam bij Openbare Werken; 1 als bode, 1 bij de afdeling belastingen en 1 (Elmar, zie interview) bij de afdeling documentatie. “Dat betekent dat door de hele organisatie nu mensen met een garantiebaan rondlopen. Dat vergroot de bekendheid en de vertrouwdheid. Omdat dit allemaal positieve voorbeelden zijn, groeit het animo in de organisatie om ook op andere afdelingen werkplekken te creëren behoorlijk hard!”

Vaste aanspreekpartner

Ox is niet zo’n voorstander van ingehuurde jobcoaching. “Natuurlijk, we zullen het altijd doen als een kandidaat-werknemer aangeeft daar behoefte aan te hebben. Maar tot nu toe is dat niet het geval en werkt het heel goed met onze eigen mensen. De nieuwe medewerkers hebben een vaste aanspreekpartner waar ze met al hun vragen rondom het werk terecht kunnen. Dat zorgt voor een duidelijke en heldere structuur.”

Gemeente Velsen maakt zich om twee redenen hard voor inclusie. Enerzijds kan de gemeente natuurlijk niet achterblijven als het gelijktijdig werkgevers binnen de eigen grenzen vraagt om een inspanning te leveren en anderzijds vindt Ox ook dat inclusie heel veel toevoegt aan de organisatie. “Teamleiders geven aan dat het een positief effect heeft op de sfeer in teams en je ziet dat mensen het leuk vinden om een nieuwe medewerker onder hun hoede te nemen. Het is voor de hele organisatie dus een positieve stap en wij gaan er de komende jaren dan ook zeker mee door!”

Deel dit bericht