Gendergelijkheid en werk: 3 oplossingsrichtingen


Vandaag op internationale vrouwendag werpen we als De Normaalste Zaak graag een blik op ons focusgebied: de arbeidsmarkt. Want dat er (nog steeds) werk aan de winkel is, staat vast.

Op welke manieren kunnen werkgevers nu bijdragen aan een gelijk speelveld? We noemen drie denkrichtingen.

1. Meer vrouwen aannemen door bewust om te gaan met taalgebruik in vacatureteksten

Ontvangt jouw organisatie meer sollicitaties van mannen dan van vrouwen? Dan kan het zijn dat de vacatureteksten – misschien zelfs onbedoeld – aansprekender zijn voor mannen. Dat je functietitels als ‘lerares’ of ‘voorman’ moet vermijden, ligt voor de hand. Maar het zit ‘m juist vaak in de subtiele bewoordingen die als masculien of als feminien taalgebruik worden gezien.

  • Een voorbeeld: woorden als ‘ontwikkelaar’ en ‘projectmanager’ worden als neutraal gezien. Woorden als ‘superheld’ en ‘hacker’ worden gezien als masculiene termen en daar spreek je dus minder vrouwen mee aan.
  • Maar ook: hoe langer de lijst functie-eisen, hoe groter de kans dat vrouwelijke werkzoekenden tijdens het lezen al afhaken. Mannen gaan ‘al’ over op solliciteren als ze zo’n 60% aan raakvlakken met zichzelf zien, bij vrouwen ligt dat percentage veel hoger.

Tip: lees het artikel Mannelijke en vrouwelijke woorden in een vacaturetekst

2. Meer vrouwen in je organisatie behouden met gerichte aanpak

Behalve dat er nog altijd sprake is van een loonkloof, is het ook nog steeds zo dat in Nederland vrouwen meer zorgtaken op zich nemen dan mannen, en werken dan ook vaker in deeltijd. Lidl merkte op dat vrouwelijke collega’s vaker uitvielen of uitstroomden dan mannelijke collega’s, met name na terugkeer na zwangerschapsverlof. Zonde, vond Lidl, en ontwikkelde een aantal programma’s om vrouwelijke collega te ondersteunen in de balans van werken en zorgen.

Tijdens een online sessie over gelijke kansen op de werkvloer deelde Suzanne van de Glind, rayonmanager bij Lidl, haar positieve ervaring met een van die programma’s: 4 handen op 1 buik. “Op zes vastgestelde contactmomenten voor, tijdens en na het verlof werd ik met raad en daad bijgestaan door mijn buddy. Laagdrempelige coaching zorgde voor een open gesprek met mijn leidinggevende over alle praktische zaken ten aanzien van het verlof en de terugkeer op de werkvloer.”

3. Betere man-vrouwverhouding in de top

Nog nooit heeft Nederland een vrouwelijk minister-president gehad. De impliciete boodschap waarmee meisjes opgroeien is: die rol is niet voor vrouwen weggelegd. Terwijl rolmodellen enorm belangrijk zijn; zij laten zien wat de mogelijkheden zijn en stimuleren je om ergens voor te gaan. Een betere doorstroom van vrouwen naar hogere en topfuncties is dus niet alleen van bedrijfseconomisch, maar ook van maatschappelijk belang. Gelukkig gaat dit stapsgewijs steeds beter. 38% van de Raad van Commissarissen heeft inmiddels een evenwichtige Raad van Bestuur, waar dat een paar jaar geleden nog maar 5,9% was.

Tip: lees de column van Raisa Ghazi (Founder & Owner SkillGenie): We hebben ook vrouwen op bepalende posities nodig