Geslaagde Ingenieurssessie 99vanUtrecht


Op 7 november ontmoetten de ingenieursbureaus van Utrecht elkaar in een brainstormsessie. De sessie werd georganiseerd door de 99vanUtrecht en de Gemeente Utrecht. Movares, buro BOOT, NS, GEJA werkprojecten, Arcadis, Volker Wessels en Sweco troffen elkaar in het Stadskantoor Utrecht.

De bureaus wisselden onder begeleiding van Marieke Mulder (regiocoördinator 99vanUtrecht) en Albert Hutschemaekers (aanjager werken aan werk, gemeente Utrecht & voormalig directeur van projectorganisatie stationsgebied) best-practices uit om tot gezamenlijke ideeën en oplossingen te komen.

Na een introductie over De Normaalste Zaak en de 99vanUtrecht van Marieke Mulder, schetste Albert Hutschemaekers de arbeidsmarkt in Utrecht. In deze regio zijn vooral middel- en laagopgeleiden door werkloosheid getroffen. Omdat er weinig tot geen vakopleidingen in Utrecht zelf zijn, worden kandidaten vaak via instroom en zijopleidingen geworven. De vraag werd gesteld hoe je voor duurzaam werk voor de doelgroep kunt zorgen en of onderwijs daar een onderdeel van moet zijn?

Ook kwam natuurlijk ter sprake welke drempels de ingenieursbureaus zelf ervaarden en welke oplossingen ze hebben gevonden op het gebied van inclusief werkgeverschap. De ingenieursbureaus beschreven hun ervaringen met inclusief werkgeven en de arbeidsmarkt in Utrecht. Het bleek lastig voor de bureaus om hoogopgeleid personeel binnen de doelgroep te vinden.

Op een andere schaal wordt het een probleem dat de lagere opleidingen mensen met minder vaardigheden op de arbeidsmarkt brengen. Praktische oplossingen voor deze problemen werden al besproken. Bij de rondgang werd meer dan duidelijk dat er al veel kennis bij de bureaus aanwezig is. Die kennis gaan de ingenieursbureaus met elkaar delen. In een volgende sessie zullen de oplossingen en kennis verder besproken worden.