Geslaagde werkgeversconferentie ‘Autisme op de Werkvloer’ op Wereld Autisme Dag


Staatssecretaris Jetta Klijnsma juicht goede werkgeversinitiatieven toe, maar houdt vast aan quotum.

Afgelopen dinsdag 2 april, op Wereld Autisme Dag, vond de werkconferentie ‘Autisme op de werkvloer: winst voor iedereen’ plaats. Directeuren en HR-managers van grote bedrijven kwamen bij NS in Utrecht bijeen om samen met werknemers met autisme en andere deskundigen te kijken hoe werkgevers profijt kunnen hebben van de talenten van mensen met autisme en hoe zij hun organisatie autismevriendelijker kunnen maken.

Werkgevers bespreken bij NS hoe zij de talenten van werknemers met autisme het beste kunnen benutten.

Van de ruim 120 aanwezigen die tijdens het dagprogramma deelnamen aan de workshop kwam een keur aan praktische oplossingen en initiatieven op tafel om hun organisatie autismevriendelijker te maken. Ideeën variëren van voorlichting geven via een speciale facebookpagina over autisme tot het creëren van een veilige omgeving binnen je bedrijf om autisme bespreekbaar te maken. Grote gemene deler was toch wel hoe waardevol het is als er binnen organisaties wordt gekeken naar talenten van mensen, in plaats van naar hun beperkingen. Uit verschillende verhalen sprak de grote meerwaarde als er ruimte wordt gemaakt om hier open en eerlijk over te kunnen praten, met zowel collega’s als leidinggevenden.

De resultaten van de dag werden tijdens het avondprogramma gepresenteerd aan RvB-leden, HR-directeuren en managers van grote bedrijven (waaronder Ernst &Young, McDonalds en Philips), die hierdoor een directe terugkoppeling kregen van wat hun eigen medewerkers die dag als ambitie, als volgende stap, hadden bedacht.

Speciale gast was staatssecretaris Jetta Klijnsma, die het initiatief van deze werkconferentie en de inspirerende uitkomsten alleen maar kon toejuichen. Aanleiding voor de conferentie was ook het 5-procents quotum, waar ook deze week weer veel aandacht voor was in de media: bij werkgevers met 25 of meer werknemers moet in de toekomst 5% van het personeelsbestand bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. Dit wordt met een 0-meting op 1 januari 2014 stapsgewijs ingevoerd. De staatssecretaris benadrukte nogmaals dat initiatieven als deze een quotum straks hopelijk overbodig maken, maar dat zij het quotum voorlopig als “stok achter de deur” toch wil doorvoeren.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma en Merel van Vroonhoven (als directielid NS met diverse functies op het gebied van autisme, de ideale gastvrouw)

De werkconferentie is georganiseerd door het AutismeFonds, NS, de werkgroep ‘Vanuit autisme bekeken’, De Normaalste Zaak en de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Gastvrouw was Merel van Vroonhoven, directielid NS, voorzitter van de werkgroep ‘Vanuit autisme bekeken’ en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Autisme & het AutismeFonds.

Autisme een groeiend probleem
Autisme werd voorheen beschouwd als een zeldzame aandoening, maar vandaag de dag zijn toch zo’n 3,3 miljoen mensen in de Europese Unie gediagnosticeerd met autisme, een kleine 200.000 in Nederland. Verbeterde diagnostiek en vooral de moderne maatschappij die het lastiger maakt voor mensen met autisme om te functioneren, zijn hier debet aan. Sommigen vinden hun draai probleemloos, maar de meesten hebben in min of meerdere mate hulp en begeleiding nodig. Ondanks dit hoge aantal en het bestaan van een VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, worstelen veel mensen met autisme dagelijks met basisrechten als onderwijs, werk, woonruimte, behandeling, etc.
De door de Verenigde Naties uitgeroepen Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day) op 2 april beoogt de situatie onder de aandacht te brengen van politici en het grote publiek.