Gevraagd: input werkgevers voor invulling maatschappelijke diensttijd


In de zomer van 2019 wil staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de maatschappelijke diensttijd voor jongeren (MDT) invoeren. De MDT moet jongeren een eerste werkervaring bezorgen, waarbij ze talenten ontdekken en ontplooien en tegelijkertijd maatschappelijke impact maken. Een waardevolle ervaring, die ze hun leven lang meedragen. De MDT biedt werkgevers een mooie kans om de talenten van de toekomst te ontmoeten én aan zich te binden.

Blokhuis (VWS) wil het plan maatschappelijke diensttijd samen met werkgevers en jongeren ontwikkelen om tot een waardevolle invulling voor alle betrokkenen te komen. Het ministerie van VWS heeft veel behoefte aan input van werkgevers, ook omdat MDT mogelijkheden biedt die verder gaan dan bijvoorbeeld een snuffelstage: het kan een opstap naar een eerste baan zijn. VWS en werkgeversvereniging AWVN organiseren daarom een bijeenkomst waar jongeren en werkgevers met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden en verwachtingen rondom MDT.

17 januari 2019: dialoogsessie: werkgevers en jongeren over MDT

VWS en AWVN zijn op zoek naar werkgevers die op 17 januari (15.00 uur – 17.30 uur, Stadskasteel Oudaen in Utrecht) aanschuiven en mee willen denken of al ideeën hebben over de invulling van MDT. Wat zijn geschikte plaatsen? Waar zijn extra handen welkom? Hoe moet de begeleiding eruitzien? Werkgevers met en zonder winstoogmerk zijn welkom. De enige voorwaarde is dat uw bedrijf een MVO-doelstelling heeft, omdat de jongeren binnen een maatschappelijke functie aan de slag gaan.

Subsidie voor proeftuinen

Dit jaar zijn er twee subsidieronden van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd opengesteld. Al 41 organisaties hebben de kans gegrepen en zijn een MDT-proeftuin gestart. De subsidieaanvragen van de tweede ronde worden momenteel beoordeeld. In 2019 gaat een derde ronde van start. De precieze invulling hiervan is nog niet bekend.

Aanmelden

Heeft u de ambitie om maatschappelijk bij te dragen en concreet mee te denken over het plan maatschappelijke diensttijd? Dan bent u meer dan welkom bij de bijeenkomst op 17 januari. U kunt zich hier aanmelden.
Heeft u belangstelling om een proeftuin MDT binnen uw organisatie te starten? Blijf dan op de hoogte via de website van ZonMw.

Deel dit bericht