Gezamenlijk statement: ‘Bestrijd de krapte op de arbeidsmarkt, investeer in inclusie!’


Met een gezamenlijk statement doen we samen met Cedris en Op naar de 100.000 / 25.000 banen een beroep op het nieuwe kabinet om extra in te zetten op werk en begeleiding voor mensen met een ondersteuningsbehoefte.

Werkgevers hebben vacatures, maar vinden niet genoeg mensen. Tegelijkertijd zitten er veel mensen nog zonder werk aan de kant. We zijn ervan overtuigd dat de huidige grote vraag naar werknemers een unieke kans biedt om de arbeidsmarkt inclusiever te maken.

Wat is er nodig?

Binnen de huidige banenafspraak zijn al veel mensen met een ondersteuningsbehoefte aan het werk. Als we willen dat er meer matches tot stand komen, moeten we zo veel mogelijk drempels wegnemen, voor zowel werkzoekenden als voor werkgevers. Dit gaat echter niet vanzelf. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om meer mensen die willen en kunnen werken de kans te geven. Zoals:

  • Beschikbaarheid van persoonlijke dienstverlening voor alle werkgevers uit het bedrijfsleven en de overheid. Ook moeten de werkgevers kunnen rekenen op eenvoudig toepasbare en uniforme regels;
  • Werkzoekenden krijgen de aandacht die zij verdienen, waarbij hun ervaringen en competenties in een profiel worden vastgelegd, zodat succesvolle matching tot stand kan komen.
  • Adequate ondersteuning voor werkzoekenden én werkgevers, zolang dat nodig is. Een jobcoach, aanpassingen op de werkplek of een no-risk-regeling zijn vaak cruciaal om een succesvolle, duurzame match tot stand te brengen.

Lees hier het volledige statement in pdf


Steven Hubeek, gangmaker De Normaalste Zaak:
Dagelijks gaan nu baankansen verloren. Werkgevers weten niet wie er bij hen aan de slag willen en kunnen. Werkgevers willen mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt echt leren kennen, ook om te weten wat zij nodig hebben om succesvol en met plezier te kunnen werken. Het is daarom belangrijk dat deze mensen en hun competenties, motivatie, ervaringen zo praktisch mogelijk in beeld worden gebracht en dat hier snel veel meer werk van wordt gemaakt.